Leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo funkcijas siūloma perduoti Valstybinei energetikos inspekcijai

Šiandien, gruodžio 23 d., Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos teikiamiems Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Elektros energetikos įstatymų keitimams, kuriais siūloma, kad leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo funkcijos būtų perduotos Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. 

Seimui pritarus minėtiems įstatymų keitimo projektams, leidimus gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės bei importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išdavinės Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Tokiu būdu siekiama atsisakyti Energetikos ministerijai nebūdingų funkcijų, susijusių ne su politikos formavimu. 

Įstatymų projektais taip pat siūloma suvienodinti leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminus visiems gamintojams, prailginant leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo terminą iki 36 mėnesių. 

Atsižvelgiant į praktikoje kylančias situacijas, kuomet nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla besiverčiantys asmenys negalėjo užtikrinti tinkamo įsipareigojimų vykdymo, griežtinamas išankstinis ūkio subjektų, siekiančių gauti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, patikrinimas. Numatoma, kad Valstybinė energetikos ir kainų kontrolės komisija išduos šiuos leidimus tik įvertinus  ūkio subjektų atitikimą reguliuojamai veiklai nustatytiems reikalavimams dėl finansinio, vadybinio pajėgumo bei kitiems reikalavimams. Toks pakeitimas sumažins tinklų operatorių ir vartotojų finansinių nuostolių riziką, galinčią atsirasti dėl nepriklausomo tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo. 

Seimui teikiamas įstatymų paketas taip pat papildytas nuostatomis, susijusiomis su praėjusią savaitę Seime priimto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1389, įteisinančiu dvipusę apskaitą, įgyvendinimu, numatant, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos atliks elektros energiją gaminančių vartotojų saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios suminės galios apskaičiavimą, skelbs ir nuolat atnaujins šią informaciją savo interneto svetainėje. 

Dėl Vyriausybės  teikiamų keitimų pavasario sesijos metu turės apsispręsti Seimas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19