Laikinai lieka galioti senoji elektros energijos, pagamintos vėjo jėgainėse, prijungtose prie elektros perdavimo tinklo, pardavimo tvarka

Data

2012 12 28

Įvertinimas
0
Laikinai lieka galioti senoji elektros energijos, pagamintos vėjo jėgainėse, prijungtose prie elektros perdavimo tinklo, pardavimo tvarka
Laikinai lieka galioti senoji elektros energijos, pagamintos vėjo jėgainėse, prijungtose prie elektros perdavimo tinklo, pardavimo tvarka

Lietuvos energetikos ministerija gruodžio 28 d. raštu kreipėsi į didžiųjų vėjo jėgainių parkų savininkus ir vadovus, informuodama, kad laiku nebuvo atliktos visos būtinos procedūros ir nėra objektyvių galimybių iki 2013 m. sausio 1 d. skaidriu būdu atrinkti ir patvirtinti elektros energetikos įmonę elektros energijai supirkti (paskirtoji įmonė). Šių įmonių prašoma laikinai, iki paskirtosios įmonės patvirtinimo, užtikrinti vėjo jėgainėse pagamintos elektros energijos pardavimą kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais.

2012 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintas Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, pagal kurį Energetikos ministerija turėjo paskirti elektros energetikos įmonę elektros energijai supirkti ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 1 d. Deja, iki šiol nebuvo atliktos visos būtinos procedūros ir veiksmai, užtikrinantys, kad laiku ir skaidriai būtų patvirtinta paskirtoji įmonė.

Šiuo metu, Energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus pavedimu, skubos tvarka yra pradėti rengti teisės aktų projektai, leisiantys įtvirtinti skaidrius, aiškius ir pagrįstus paskirtosios įmonės atrankos kriterijus. Bus siekiama užtikrinti, kad paskirtosios įmonės atrankos kriterijų nustatymas vyktų bendradarbiaujant su visais suinteresuotais asmenimis ir, pirmiausia, su didžiųjų vėjo jėgainių parkų savininkais ir vadovais.

Vyriausybės nutarimu patvirtintame Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apraše numatyta, kad paskirtoji įmonė, be kita ko, turės supirkti visų elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., eksploatuojamose didesnės kaip 250 kW įrengtosios galios elektrinėse, pagamintą elektros energiją, jeigu šie gamintojai to pageidautų.