header image

KTU mokslininkų studija: Lietuvai būtina patikimai prieinamų efektyvių vietinių pajėgumų plėtra

Data

2018 09 19

Įvertinimas
0
power-poles-503935_1920.jpg

Rugsėjo 19 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektros energetikos sistemų katedros mokslininkai pristatė pirmą kartą tikimybiniu metodu atliktą Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo iki 2030 m. vertinimą. Studija parodė, kad artimiausioje ateityje Lietuvoje būtina patikimai prieinamų efektyvių vietinių pajėgumų plėtra elektros energetikos sistemos galių adekvatumui ir sistemos patikimumui užtikrinti.

Mokslininkų vertinimo išvadose teigiama, kad nuo 2024 m. dėl griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų ir senstančios generacijos, galių adekvatumo deficito iššūkis galėtų tapti itin aktualus. Tai reiškia, kad vienas svarbiausių ateities darbų bus suvaldyti atsirasiantį disbalansą tarp augančio šalies elektros energijos vartojimo ir patikimai prieinamų elektrą gaminančių elektrinių galios mažėjimo. Be to, po 2025 m. turės būti užtikrintas sklandus Baltijos elektros energetikos sistemos darbas ir patikimas elektros tiekimas pradėjus veikti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais.

„Patikimai veikianti elektros energetikos sistema yra būtina ne tik šalies energetiniam saugumui užtikrinti, bet ir sėkmingai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Per ateinančius keletą metų Lietuvoje turime sukurti palankią investicinę ir reguliacinę aplinką atsirasti naujiems patikimai prieinamiems efektyviems vietiniams pajėgumams – ne tik generacijai, bet ir reguliavimui apkrova, energijos kaupimo sprendimams“, – sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.

KTU mokslininkų atlikta studija prisidės, planuojant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – Strategija) numatytus šalies pajėgumų plėtros etapus. Vienas svarbiausių Strategijoje įrašytų elektros energetikos sektoriaus vystymo principų – mažinti energetinę priklausomybę nuo elektros energijos importo, skatinant subalansuotas investicijas į vietinių patikimų ir konkurencingų pajėgumų plėtrą.

Pagrindinis rodiklis, apibrėžiantis elektros energetikos sistemai keliamus adekvatumo reikalavimus, yra patikimumo standartas. Tai svarbus atspirties taškas, apsisprendžiant dėl siektino patikimumo lygio bei vertinant alternatyvas, kaip užsitikrinti, jog galių deficitas ateityje mažėtų. KTU mokslininkai rekomenduoja nusistatyti Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo standartą jau 2019 m., atsižvelgiant į Lietuvos generuojančių galių sąstatą ir jungtis bei ES valstybių narių patirtį.

KTU mokslininkų, vadovaujamų prof. dr. Sauliaus Gudžiaus atliktoje studijoje tikimybiniu metodu įvertintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas 2019–2025 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais.

Tikimybinio vertinimo metu buvo apskaičiuota apkrovos praradimo tikimybė 2019–2030 metams ir kaina, įvertintos patikimai prieinamų vietinių pajėgumų poreikio apimtys, reikalingos Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti, atliktas neapibrėžtumų vertinimas ir jų įtaka modelio rezultatams bei pateikti pasiūlymai dėl patikimai prieinamų vietinių pajėgumų poreikio apimčių.

Visi šie modeliavimo rezultatai leido mokslininkams įvertinti patikimai prieinamų vietinių pajėgumų plėtros poreikį, reikalingą šalies elektros energetikos sistemos adekvatumui užtikrinti iki 2030 m. Naujų galių atsiradimą galėtų paskatinti galios mechanizmų modelio sukūrimas ir įtvirtinimas.

Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo tikimybinio vertinimo iki 2030 m. santrauką galima rasti šiuo adresu.

Studijos pristatymo skaidres parsisiųsite, paspaudę šią nuorodą.