2024-04-18

Įmonės ir aukštoji mokykla sutarė dėl jūrininkų kompetencijų ugdymo

Tarptautinė energijos terminalų operatorė AB „KN Energies“ (KN), suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo „Independence“ techninė operatorė UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) pasirašė trišalį susitarimą, kuriuo įsipareigojo plėtoti ir auginti jūrininkų kompetencijas, reikalingas SGD laivų-saugyklų bei SGD dujovežių aptarnavimui, valdymui ir priežiūrai.

Energetikos ministro Dainiaus Kreivio teigimu, įvertinus geopolitinę situaciją, toks žingsnis yra sveikintinas ir toliaregiškas, užtikrinant jūrininkų  kompetencijų, reikalingų  SGD laivams-saugykloms  ir SGD dujovežiams  aptarnauti, auginimą Lietuvoje bei Europoje.

„SGD laivas-saugykla „Independence“ yra kritinė infrastruktūra, užtikrinanti Lietuvos ir regiono energetinį saugumą ir nepriklausomybę. Labai svarbi saugumo užtikrinimo dalis yra šį terminalą valdančių ir operuojančių žmonių kompetenciją ir įgūdžiai, taigi jaunosios jūrininkų kartos kompetencijų ugdymas šioje specifinėje srityje tikrai reikalingas. Paruošti šios srities ekspertai  ne tik atlieps jūrinės bendruomenės lūkesčius bet ir stiprins Lietuvos kaip jūrinės valstybės patrauklumą ir konkurencingumą“,– sako D. Kreivys. 

Trišalį susitarimą dėl jaunųjų jūrininkų kompetencijų ugdymo pasirašė AB „KN Energies“ (KN) generalinis direktorius Darius Šilenskis,  UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ vadovas Mindaugas Petrauskas ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) direktorius Vaclav Stankevič. Jos pagrindu LAJM įsipareigojo peržiūrėti ir koreguoti jūrinių  studijų programas siekiant studentams suteikti daugiau žinių apie SGD terminalų  ir SGD dujovežių priežiūrą, valdymą bei aptarnavimą, o KN kartu su „Hoegh LNG Klaipėda“ – sudaryti sąlygas mokamai studentų praktikai ir paskaitoms terminale bei finansuoti šią veiklą. 

Pagal susitarimą KN kartu su „Hoegh LNG Klaipėda“ įsipareigoja sudaryti sąlygas iki dviejų studentų mokamai praktikai laive-saugykloje, kuri truks iki pusmečio. Taip pat studentams bus organizuojamos praktikinės paskaitos, kurių metu „Independence“ terminale vadovaujantys jūrininkai pasidalins darbo specifika ir gerąja darbo SGD dujovežiuose praktika. 

„KN Energies“ kompensuos kitas su kadetų praktika susijusias išlaidas bei mokės rinkos lygį atitinkantį atlygį už praktiką. Po studijų abi bendrovės pasilieka teisę pateikti darbo pasiūlymus geriausiems studentams. 

Numatoma, kad studijų programos  bus atnaujintos ir  praktika studentams terminale bus  pasiruošta teikti nuo 2025 metų.  

 

KN informacija