header image

Klojami pamatai regioninei dujų rinkai

Data

2015 02 12

Įvertinimas
0
Klojami pamatai regioninei dujų rinkai
Klojami pamatai regioninei dujų rinkai
Šiandien, vasario 12 d., Energetikos ministerijoje įvyko pirmasis Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Bendra iniciatyva šalys siekia užtikrinti, kad Baltijos šalyse ir Suomijoje kaip įmanoma greičiau būtų sukurta visiškai funkcionuojanti bendra dujų rinka.

„Labai svarbu, kad mus sieja abipusis interesas sukurti lanksčias sąlygas Baltijos šalių rinkos žaidėjams naudotis esama infrastruktūra ir taip teikti naudą dujų rinkos dalyviams bei vartotojams. Šioje srityje vienas iš pagrindinių iššūkių, kurį norime kuo greičiau išspręsti, tai – reguliacinės aplinkos suderinimas“, – sakė susitikime dalyvavęs energetikos viceministras Aleksandras Spruogis.

Iki šių metų pabaigos Regioninė dujų rinkos koordinavimo grupė parengs Baltijos šalių ir Suomijos regioninės dujų rinkos vystymo veiksmų planą bei sieks bendro susitarimo dėl teisinės ir reguliacinės aplinkos suvienodinimo priemonių, kurios dar šiais metais leistų sukurti palankesnes sąlygas dujų prekybai tarp Baltijos šalių.

Susitikimo metu atstovai apsikeitė informacija apie esamą padėtį ir būsimus žingsnius įgyvendinant ES trečiojo energetikos paketo nuostatas, diskutavo apie pagrindines kliūtis, neleidžiančias labiau pagyvinti dujų prekybos tarp šalių, bei svarstė priemones, kurių būtų galima imtis 2015–2016 metais šioms kliūtims pašalinti. Susitikimo dalyviai taip pat patvirtino regioninės grupės tikslus ir uždavinius, kuriuos kartu spręs šiame bendradarbiavimo formate, susitarė dėl tolesnių veiksmų ruošiantis antrajam regioninės grupės susitikimui balandžio mėnesį.

Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupę sudaro Baltijos šalių ir Suomijos ministerijų, atsakingų už energetikos politiką, šių valstybių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų bei regioninės svarbos dujų infrastruktūros operatorių atstovai. 

Šios regioninės grupės įsteigimas inicijuotas 2014 m. gruodžio 5 d. Taline vykusiame Baltijos šalių premjerų susitikime ir patvirtintas š. m. sausio 14 d. už energetiką atsakingiems Baltijos šalių ministrams Rygoje pasirašius Energijos tiekimo saugumo deklaraciją.