header image

Keisis valstybės reguliuojamų energetikos kainų nustatymo tvarka

Data

2011 12 15

Įvertinimas
0
Keisis valstybės reguliuojamų energetikos kainų nustatymo tvarka
Keisis valstybės reguliuojamų energetikos kainų nustatymo tvarka
Šiandien Seimas priėmė Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą. Įstatymo pakeitimo esmė – įtvirtintas valdžių padalinimo principas nustatant valstybės reguliuojamas energetikos kainas. Šis principas užtikrina valdžios institucijų veiklos nešališkumą, kontrolę ir atskaitingumą.

Pagal naujas nuostatas, Energetikos ministerija nuo šiol rengs viršutinių energetikos kainų ribų nustatymo principus ir metodiką, kurią tvirtins Vyriausybė. Konkrečias kainų ribas, vadovaudamasi patvirtintomis metodinėmis gairėmis, apskaičiuos ir nustatys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Taip pat VKEKK kontroliuos paslaugų tiekėjus ir užtikrins, kad jie taikytų teisingas kainas.

Taigi konkrečių kainų ribų nustatymas liks VKEKK rankose, kaip buvo iki šiol. Tačiau dabar  komisija galės daugiau dėmesio skirti  vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams ginti. Tuo tarpu ministerija formuos valstybės energetinę politiką ir dalyvaus sudarant geresnes investavimo sąlygas šalyje.

Toks kainų reguliavimas visiškai atitinka III-ojo Europos Sąjungos energetikos paketo nuostatas. Šio paketo direktyvose ir reglamentuose įtvirtintas principas, kad vienai reguliavimo institucijai valstybė gali paskirti tvirtinti tik kainas ir tarifus arba metodikas. Atsakingų institucijų atsakomybė turėtų būti aiškiai ir skaidriai atskirta. Svarbiausias įgyvendinamų pertvarkų tikslas – konkurencingos energijos rinkos sukūrimas ir vartotojų interesų apsauga.