header image

Keisis energetikos darbuotojų atestavimo modelis ir leidimų verstis naftos produktų prekyba stabdymo tvarka

Data

2020 06 25

Įvertinimas
0
writing-1149962_1920.jpg

Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtam Energetikos įstatymo projektui, kuriuo keičiamos dvi šiuo metu galiojančios tvarkos: bus įgyvendinamas naujas energetikos darbuotojų atestavimo modelis bei efektyvinamos leidimų verstis prekyba naftos produktais stabdymo procedūros tais atvejais, jeigu yra nustatyti rimti pažeidimai.

„Energetikos sektoriaus darbuotojai, dirbantys su strategiškai svarbiais projektais, yra aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kuriems ypač svarbu nuolat atnaujinti žinias ir pareiti atestavimo procedūras. Nuo šiol tai bus galima padaryti dar efektyviau ir sparčiau, nes bus sukurtos patogios ir kokybiškos elektroninės paslaugos. Ši tvarka palengvins darbą keliems tūkstančiams energetikos srities įmonių“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) turės parengti ir administruoti bendrą energetikos darbuotojų atestavimo schemą. Atestavimo įstaigos, turinčios VERT išduotus leidimus verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla ir sudariusios sutartis su VERT dėl naudojimosi energetikos darbuotojų atestavimo informacine sistema, atestuos energetikos darbuotojus pagal vienodus reikalavimus ir procedūras.

Įstatyminiu lygmeniu įtvirtinti energetikos darbuotojų bendrieji atestavimo principai ir detalizuotos VERT funkcijos organizuojant energetikos darbuotojų atestavimą. Bus sukurta energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema, patobulinti veiklos procesai, susiję su energetikos darbuotojų atestavimu, sukuriant patogias ir kokybiškas elektronines energetikos darbuotojų sertifikavimo paslaugas.

Taip pat bus atsisakyta reikalavimo sertifikavimo įtaigoms akredituotis pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus, o dėl leidimų verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo bei stabdymo spręs VERT.

Naujos energetikos darbuotojų atestavimo nuostatos įsigalios 2024 m. sausio 1 d. Taip numatoma, kad akredituotosios įstaigos pagal šiuo metu galiojančius standartus turėtų teisę pagal galiojusias Energetikos įstatymo nuostatas vykdyti energetikos darbuotojų atestavimo veiklą iki 2024 m. gegužės 1 d., o šių įstaigų išduoti energetikos darbuotojų pažymėjimai galiotų iki pažymėjime nurodyto termino.

Be to, Seimas šiandien pritarė ir Energetikos ministerijos siūlymui tobulinti leidimų verstis prekyba naftos produktais stabdymo procedūras, kai yra nustatomi Energetikos įstatyme įtvirtinti reguliuojamosios veiklos pažeidimai. Tokiais atvejais VERT stabdys leidimo galiojimą nedelsiant.

Veiklą vykdančių ir leidimus turinčių įmonių sąrašas būtų paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje. Šiuo metu šioje sistemoje nėra įrašyti visi reikiami duomenys apie leidimų vykdyti prekybos naftos produktais veiklą turėtojus, vietos savivaldos institucijos aktualios informacijos apie nurodytų leidimų turėtojus taip pat neturi, be to, dalis leidimų turėtojų nebevykdo veiklos, nors turi galiojančius leidimus ar licencijas.

Įstatymo projekto nuostatų, susijusių su centralizuoto prekybos naftos produktais leidimų išdavimo modelio tobulinimu, įgyvendinimas pašalins teisinio reguliavimo spragas ir VERT turės teisines sąlygas veiksmingai ir efektyviai kontroliuoti asmenis, turinčius leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) suskystintomis naftos dujomis.