2022-11-04

Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įsirengimui savo darbuotojams

Vystant elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą Lietuvos energetikos agentūra skelbia kvietimą juridiniams asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį jų įsirengiamų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų, skirtų jų darbuotojų reikmėms, išlaidų. 

Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, norintys įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas savo darbuotojų reikmėms, galės gauti nuo 595,78 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir nuo 997,15 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant žemės. 

Juridiniams asmenims už elektromobilio įkrovimo prieigos (-ų) įrengimą bus kompensuojama 30 % nuo fiksuotojo įkainio. Tam nuo 2022 m. spalio 28 d. iki 2023 m. vasario 28 d.  planuojama paskirstyti 4,309 mln. eurų.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Juridinis asmuo gali pateikti tik vieną paraišką, kurioje neribojamas planuojamų įrengti prieigų skaičius nekilnojamo turto objektuose. Įrengiamos prieigos turi būti ne mažesnės nei 7 ir ne didesnės kaip 22 kW galios. Paramos dydis apskaičiuojamas pagal įrengiamų prieigų skaičių ir prieigos tipui (ant sienos ar ant žemės) taikomą prieigos įsigijimo ir įrengimo įkainius.

Paraiškos vertinamos  iš kart jas gavus, vertinimas negali trukti ilgiau nei 40 darbo dienų. Pareiškėjai prieigas gali pradėti įsirengti nuo kvietimo paskelbimo dienos – nuo 2022 m. spalio 28 d. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais gali teikti tik gavę Agentūros raštišką patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas. 
Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 6 mėn. nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Įrengus iš savo lėšų prieigą (-as), Agentūrai teikiamas mokėjimo prašymas su kvietime nurodytais dokumentais. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 60 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, dotacija bus pervedama per 10 darbo dienų. 

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.

Visa kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Pasiteirauti apie finansavimo skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu [email protected]

LEA informacija