Išplėtota infrastruktūra leis užbaigti konkurencingos energijos rinkos kūrimą

Data

2013 11 05

Įvertinimas
0

Siekiant užbaigti Europos Sąjungos energijos vidaus rinką, kuri užtikrins saugų energijos tiekimą ir konkurencingas kainas Europos vartotojams, būtina išplėtoti fizines energetikos infrastruktūros jungtis tarp Europos Sąjungos valstybių. Šiam tikslui paspartinti Europos Komisija paskelbė ES Bendro intereso projektų sąrašą, kuris oficialiai pristatytas Vilniuje vykusioje aukšto lygio energetikos konferencijoje „Užbaigiant energijos vidaus rinką: integruoto Europos energetikos tinklo kūrimas“ (angl. “Completing the Internal Energy Market: Building an Integrated European Energy Network”).

„Europos Sąjunga labiau nei bet kada turi investuoti į energetines jungtis ir konkurencingą vietinę gamybą - tik taip sumažinsime priklausomybę nuo išorinio tiekėjo. Taip pat būtina kuo greičiau sukurti ES vidaus energetikos rinką, užbaigti strategines jungtis ir panaikinti atskirų ES regionų energetinę izoliaciją. Visi turime dėti bendras pastangas, kad žmonės už energiją mokėtų mažesnes kainas", - konferencijos sveikinimo kalboje akcentavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Anot Prezidentės, integruota ES vidaus energijos rinka žymiai sumažintų energijos išteklių kainas ir padidintų ES konkurencingumą. Todėl, pasak Prezidentės, politikai turi imtis žingsnių konkurencingai ir saugiai Europos vidaus energijos rinkai sukurti.

Pasak konferencijos dalyvių, nors per pastaruosius metus buvo ženkliai patobulinta ES energetikos sektoriaus teisinė bazė, tam, kad nustatytos taisyklės veiktų, būtina fizinė infrastruktūra. ES Bendro intereso projektų sąrašo įgyvendinimas padės pašalinti kliūtis funkcionuojančios ES energijos vidaus rinkos užbaigimui ir bus naujo ES energetikos politikos etapo pradžia.

“Bendro intereso projektų sąrašas iki šiol neturėjo precedento. Todėl visi kartu turime stengtis, kad šis sąrašas taptų sėkminga Europos energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimo istorija. Noriu pabrėžti, kad projektų įgyvendinimas priklauso nuo visų suinteresuotų šalių susitelkimo ir siekio turėti konkurencingą energijos rinką ir kartu stabilesnę Europos ekonomiką” – konferencijoje kalbėjo energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius.

ES energetikos komisaras Guntheris Oettingeris konferencijoje pažymėjo, kad iki šiol Europos energijos rinka atsilieka nuo kitų sektorių. Anot jo, šiuo metu esant 28 skirtingoms nacionalinėms politikoms ES vis dar yra toli nuo bendros energijos rinkos sukūrimo. Todėl, pasak Komisaro, atėjo laikas atsisakyti nacionalinių sienų planuojant ir įgyvendinant ES infrastruktūrą, o energijos rinka turi pasivyti išvystytas rinkas, kaip yra pramonės, telekomunikacijų ir transporto sektoriuose.

Konferencijos diskusijose buvo pabrėžiama, kad siekiant sukurti integruotą ES energetikos sistemą vienas iš kertinių elementų yra visuomenės pritarimas įgyvendinamiems infrastruktūros projektams. Energetikos infrastruktūros projektai peržengia ES valstybių narių sienas, todėl Europos bendruomenės turi aiškiai suprasti šių projektų naudą ilgalaikėje perspektyvoje ir į juos žvelgti per bendro Europinio, o ne individualaus intereso prizmę.

ES Bendro intereso projektų sąrašas apima regioninės reikšmės energetikos infrastruktūros projektus. Konferencijos diskusijose buvo itin pabrėžiama regioninio bendradarbiavimo, ypač formuojant projektų įgyvendinimo politiką, svarba. Sėkmingas bendradarbiavimas svarbus todėl, kad įgyvendinant bendro intereso projektus vyks aktyvi sąveikia tarp skirtingų valstybių narių sistemų. Dėl tos pačios priežasties labai svarbu įveikti visas išlikusias nacionalines kliūtis, tarp kuriųvisų pirma, užbaigti 3-iojo energetikos paketo įgyvendinimą visose ES valstybėse.

ES bendro intereso projektams planuojama užtikrinti spartesnes planavimo ir leidimų išdavimo procedūras nustatant įpareigojantį trijų su puse metų terminą leidimams išduoti. Šie projektai taip pat nuo 2014 m. galės pretenduoti į ES paramą pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (angl. Connecting Europe Facility), kuri 2014 – 2020 m. laikotarpiu siektų 5,85 mlrd. eurų. Anot konferencijos dalyvių, nors ši parama bus svarbi paskata projektų įgyvendinimui, labai svarbūs ir kiti galimi finansiniai instrumentai bei investicijų pritraukimas.

Šis Europos Komisijos pasiūlytas ES bendro intereso projektų sąrašas bus tvirtinamas Europos Parlamente ir ES Taryboje, kuriai šiuo metu pirmininkauja Lietuva.

Konferencijos metu tvirtą pritarimą kuo spartesniam ES bendro intereso projektų sąrašo įgyvendinimui išreiškė visų ES institucijų atstovai. Konferencijoje Europos Parlamentui atstovavęs Jezy Buzekas (Jerzy Buzek) pabrėžė, kad ES energijos vidaus rinkos kūrimą ir tam būtinos infrastruktūros plėtrą palaiko 90 proc. EP narių.

***

Pasiūlytame sąraše yra šeši Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) energetikos infrastruktūros projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja ir Lietuva: trys elektros sektoriuje (Lietuvos – Lenkijos elektros jungtis „LitPol Link“; Estijos, Latvijos ir Lietuvos sinchroninis prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų; Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pajėgumų išplėtimas) ir trys dujų sektoriuje (dujotiekio „Klaipėda – Kiemėnai“ išplėtimas; Lietuvos ir Latvijos dujų jungties išplėtimas; Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis). Šių projektų įgyvendinimas padėtų Lietuvai išsivaduoti iš energetinės izoliacijos ir diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius.Pranešimų prezentacijos:

The basis of a pan-European TYNDP
Damjan Međimorec

Challenges in financing energy infrastructure?
Jiri Zrust

“Regional challenges towards 2020 – Gas”
Rafał Wittmann, Jan Chadam

Competitiveness & energy
Dr. Fatih Birol

Regional challenges towards 2020 - Gas
Mike Calviou

Energy Strategy and Projects of Energy Community Interest
Janez Kopac

The Union list of projects of common interest & The long-term infrastructure vision for Europe and beyond
Philip Lowe