Įsipareigojimai taupyti priimtini ne visoms šilumos tiekimo įmonėms

Data

2010 04 22

Įvertinimas
0

Energetikos ministerija 11 didžiųjų šilumos tiekimo įmonių praėjusių metų pabaigoje pakvietė pasirašyti savanoriškus susitarimus dėl energijos gamybos efektyvumo didinimo, šilumos nuostolių perdavimo tinkle mažinimo ir taupesnio galutinio vartojimo.

Į kvietimą pasirašyti savanoriškus susitarimus atsiliepė dauguma šilumos tiekimo įmonių, kai kurios jau pristatė ir programų projektus. Kvietimus pasirašyti savanoriškus susitarimus ignoravo tik „Vilniaus energija“ ir trys „Litekso“ įmonės: „Alytaus energija“, „Marijampolės šiluma“ ir „Druskininkų šiluma“.

Susitarime Energetikos ministerija iškėlė šilumos tiekėjams orientacinius kiekybinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus 2010–2020 metų laikotarpiui. Pirmasis tikslas - sutaupyti 10 proc. galutinių energijos vartotojų suvartojamos šilumos energijos lyginant su 2001–2005 m. suvartojimu. Antrasis tikslas - šilumos nuostolius šilumos perdavimo tinkluose sumažinti iki 10 proc. Ir trečiasis tikslas - kuro sąnaudas energijos gamybai sumažinti 10 proc., išskyrus atvejus, kai energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai.

Pagal dabar galiojančią tvarką, Energetikos ministerija neturi teisės nustatyti energetikos įmonėms privalomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir taupymo rodiklių, susitarimai gali būti pasirašomi savanoriškais pagrindais.