Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo virš 7 mln. litų

Data

2015 01 13

Įvertinimas
0
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo virš 7 mln. litų
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo virš 7 mln. litų
2014 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pardavusi nereikalingą turtą ir iš kitos komercinės veiklos eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo 7,3 mln. litų (2,1 mln. eurų).

IAE surengė 53 aukcionus įmonei nereikalingam turtui parduoti ir pardavusi 3086 tonas įvairių metalų ir įrangos uždirbo 6,7 mln. litų (1,9 mln. eurų) papildomų pajamų. Aukcionuose buvo parduota įmonei nereikalinga įranga arba turtas, susidaręs įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus ir vykdant išmontavimo darbus.

Be aukcionuose parduodamo turto Ignalinos AE uždirbamas lėšas sudaro pajamos iš kitos komercinės veiklos. 2014 m. IAE uždirbo 612 tūkst. litų (177 tūkst. eurų) iš apgyvendinimo paslaugų teikimo, nereikalingų įmonei pastatų nuomos, geležinkelių pervežimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimo.

„Siekiant užtikrinti efektyvų eksploatavimo nutraukimo veiklos įgyvendinimą, eksploatavimo nutraukimui skirtos lėšos privalo būti naudojamos tik tikslingai ir racionaliai. Papildomai uždirbtos lėšos bus panaudotos vykdomiems eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti“ – kalbėjo IAE generalinis direktorius Darius Janulevičius. Jis taip pat pažymėjo, kad parduodant nereikalingą įrangą aukcionuose, IAE ne tik gauna papildomas pajamas, bet ir prisideda prie eksploatavimo nutraukimo kaštų mažinimo, mažinant atliekų, kurias reikėtų utilizuoti ar kitaip apdoroti/išvežti į atliekynus arba sąvartynus, kiekius.

Įmonės vadovo teigimu, augant išmontavimo darbų apimčiai, įmonė įgauna daugiau galimybių vystyti komercinę veiklą ir didinti įmonei nereikalingo turto pardavimų apimtis. „Nutraukus IAE eksploatavimą, aukcionuose parduodamo turto apimtys kasmet didėja – pavyzdžiui, 2010 m. įmonė pardavusi nereikalingą turtą uždirbo 2,6 mln. litų (746 tūkst. eurų), 2011 m. – 4,6 mln. litų (1,3 mln. eurų), o jau 2014 m. uždirbo 7,3 litų (2,1 mln. eurų)  papildomų pajamų“ – teigė D. Janulevičius.

Per visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo 2010 m. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklai papildomai uždirbo beveik 27 mln. litų (7,8 mln. eurų).

VĮ IAE informacija