Glaudus ES-OPEC bendradarbiavimas būtinas siekiant tvaraus ekonomikos augimo

Data

2013 11 12

Įvertinimas
0
Glaudus ES-OPEC bendradarbiavimas būtinas siekiant tvaraus ekonomikos augimo
Glaudus ES-OPEC bendradarbiavimas būtinas siekiant tvaraus ekonomikos augimo

Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius lapkričio 11 d. dalyvavo dešimtajame Energetikos dialogo tarp Europos Sąjungos (ES) ir Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) ministrų susitikime Vienoje (Austrija). Kalbėdamas susitikimo metu ministras pabrėžė ES-OPEC bendradarbiavimo svarbą ir būtinybę šį bendradarbiavimą toliau plėtoti ieškant abiems pusėms palankių sprendimų.

„Kurti ir stiprinti visapusišką ilgalaikę partnerystę su tradiciniais ir naujais energijos šaltinių tiekėjais yra strateginis ES tikslas. Pasauliniai ekonominiai iššūkiai ir nežinomybė skatina energetikos sektoriaus dalyvius stiprinti bendradarbiavimą globaliu mastu. ES ir OPEC turi sutelkti visas pajėgas abipusiai naudingų sprendimų paieškai – turime patenkinti tvarios naftos išteklių pasiūlos ir paklausos poreikius prieinamomis kainos ir taip stiprinti ekonomikos augimą“ – kalbėjo J. Neverovičius.

Anot susitikimo dalyvių, bendra patirtis ir naujos įžvalgos vystant Energetikos dialogą sustiprino ES-OPEC tarpusavio supratimą. Energetikos dialogo apskrito stalo diskusijos, seminarai ir studijos išsirutuliojo į sėkmingą bendradarbiavimą ne tik naftos pramonės ir energetikos sektoriuose – pradėtas bendradarbiavimas ir darnaus vystymosi, skurdo mažinimo ir aplinkos apsaugos klausimais.

Pirmosios susitikimo sesijos metu buvo nagrinėjamos trumpojo laikotarpio iki 2035 m. rinkos vystymosi prognozės bei energetikos ir klimato politikos apžvalga.

Tiek ES, tiek OPEC atstovai pasidžiaugė, jog palyginus su pastaruoju susitikimu 2012 m. naftos pramonės vystymosi prognozėse galima įžvelgti daugiau teigiamų tendencijų. Teigiami signalai pastebimi tiek iš OPEC, tiek ir iš ES pusės.

Atkreiptas dėmesys, kad esami naftos perdirbimo pajėgumai pasaulyje neatitinka paklausos ir turės būti racionalizuoti, kas reikštų dalies naftos perdirbimo įmonių uždarymą. Pastebėta, kad ši tendencija aktuali ES, kurioje pastaraisiais metais jau uždaryta keletas naftos perdirbimo įmonių. Atsižvelgiant į tai, labai svarbiu faktoriumi tampa naftos perdirbimo gamyklų veiklos optimizavimas ir efektyvumo didinimas.

Energetikos dialogas, įkurtas 2004 m., sėkmingai institucionalizavo ES-OPEC bendradarbiavimą ir sustiprino tarpusavio ryšius. Kaip pabrėžta susitikimo metu, Energetikos dialogas leido sėkmingiau susidoroti su pastarojo meto iššūkiais. Pripažinta, kad ES-OPEC santykių energetikos sektoriuje stabilumas būtinas siekiant tvaraus ir stabilaus pasaulio ekonomikos augimo.

OPEC (angl. The Organization of the Petroleum Exporting Countries) – tarptautinė organizacija, jungianti naftą eksportuojančias valstybes. Organizacijos narėmis yra daugelis Persijos įlankos šalių, Nigerija, Indonezija, Libija, Alžyras ir Venesuela, Kuveitas, Ekvadoras. Svarbiausi OPEC tikslai yra naftą eksportuojančių valstybių interesų apsauga ir būdų bei priemonių, skirtų stabilizuoti naftos prekybos sektorių bei išvengti bereikalingo naftos kainų svyravimo tarptautinėje rinkoje, nustatymas. OPEC centrinė būstinė įsikūrusi Vienoje.