Europos Parlamente pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0
Europos Parlamente pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje
Europos Parlamente pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje
Šiandien energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius dalyvavo jungtiniame Seimo Ekonomikos komiteto ir Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje „Europos Sąjungos energetikos vidaus rinka 21-ame amžiuje“ Briuselyje. Posėdyje ministras pristatė š. m. gruodžio 12 d. Energetikos taryboje patvirtintus Tarybos pranešimus prioritetiniais Lietuvos pirmininkavimo klausimais, didžiausią dėmesį skirdamas ES energijos vidaus rinkos užbaigimo vertinimo klausimams.

„Kad galėtume laikyti bendrą ES energijos rinką baigta, dar turime susidoroti su dideliais iššūkiais. Visų pirma, ES šalys turi sėkmingai užbaigti energijos gamybos ir perdavimo veiklų atskyrimą, išplėtoti būtinas energijos jungtis tarp valstybių. Patvirtinus Tarybos pranešimą pasiektas valstybių narių sutarimas dėl svarbiausių sričių, kurioms turime skirti išskirtinį dėmesį. Todėl tai galima laikyti esminiu postūmiu priimant tolimesnius sprendimus ir imantis veiksmų ES energijos vidaus rinkos užbaigimui užtikrinti“ – posėdyje pabrėžė energetikos ministras.

Pristatytame Tarybos pranešime pabrėžiama būtinybė toliau plėtoti energetikos infrastruktūrą įgyvendinant projektus, įtrauktus į Bendro intereso projektų (angl. Projects of Common Interest) sąrašą. Anot J. Neverovičiaus, energetikos infrastruktūros išplėtojimas yra esminis elementas norint turėti sėkmingai funkcionuojančią rinką. Šio išskirtinio projektų sąrašo patvirtinimas yra Europos valstybių solidarumo pavyzdys ir didelis pasiekimas integruojant regionines rinkas į bendrą ES energijos rinką.

Pirmininkaujant Lietuvai pirmą kartą septynerių metų ES biudžete numatyta finansavimo eilutė, pagal kurią į sąrašą įtrauktiems strateginiams projektams bus skirstomos lėšos. Tarp 248 projektų į jį įtraukta ir 15 projektų iš Baltijos šalių, iš kurių 6 yra Lietuvos projektai.

Vienas iš Lietuvos projektų, patekusių į šį sąrašą, – Baltijos šalių sinchroninis prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų. Pasak J. Neverovičiaus, tai rodo Bendro intereso projektų sąrašo visapusiškumą ir orientaciją į visiškai funkcionuojančios rinkos sukūrimą, taip pat ir sistemos lygmeniu.

  Atsižvelgiant į Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu nuolat vykusias diskusijas tarp Europos Komisijos ir šalių narių, Tarybos pranešime taip pat konstatuojama, kad reikia dėti dar daugiau pastangų siekiant įgyvendinti 3-ąjį energetikos paketą visiškai perkeliant ES teisės aktus į nacionalines teisės sistemas ir įgyvendinant technines priemones. Taip pat Tarybos pranešime akcentuojama ES rinkos integravimo ir energijos efektyvumo taisyklių taikymo svarba bei skatinama itin atidžiai koordinuoti atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemų mechanizmus. Dar vienas siūlymas pranešime – siekti bendros kainų politikos visoms ES viduje veikiančioms energetikos įmonėms.

Posėdyje ministras taip pat pristatė Tarybos pranešimą dėl išorės energetikos politikos stiprinimo. Pranešime apžvelgiami pasauliniai energetikos sektoriaus pokyčiai bei ES išorės energetikos politikos progresas nuo 2011 m. Taip pat joje pateikiamas valstybių narių sutarimas, kaip toliau stiprinti ES energetikos politikos išorinę dimensiją bei ES poziciją santykiuose su išorės energetikos partneriais.


Tarybos ataskaitos (anglų k.):

On Internal Energy Market

On the External Dimension of the EU energy policy


Ministro J. Neverovičiaus kalba (anglų k.)


Nuotrauka: © European Parliament