header image

Europos Komisijos tikslas - švari energija visiems europiečiams

Data

2016 12 01

Įvertinimas
0
Juozapava 1.jpg

Europos Komisijos tikslas - švari energija visiems europiečiams

Perėjimas prie švarios energetikos keičia pasaulio energijos rinkas, todėl Europos Komisija š. m. lapkričio 30 d. pateikė priemonių rinkinį (vadinamasis „Clean Energy for All Europeans“ paketas), kuriuo siekiama, kad Europos Sąjunga (ES) išliktų konkurencinga.

Europos Komisija siekia, kad ES būtų šio perėjimo lyderė, o ne pasyvi dalyvė, todėl ES įsipareigojo iki 2030 m. CO2 išmetimą sumažinti 40 proc. Tuo pat metu turi būti modernizuojama ES ekonomika, kuriamos darbo vietos ir užtikrinamas ekonomikos augimas visų Europos piliečių labui. Komisijos pasiūlymu siekiama trijų pagrindinių tikslų: pirmenybę teikti energijos vartojimo efektyvumui, tapti atsinaujinančiosios energijos srities pasaulio lyderiais ir sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams.

Ateityje vartotojai bus aktyvūs ir pagrindiniai energijos rinkos dalyviai. Jie turės daugiau tiekimo galimybių, naudosis patikimomis energijos kainų palyginimo priemonėmis ir galės gaminti bei parduoti savo pagamintą elektrą. Didesnis skaidrumas ir geresnis reglamentavimas suteiks pilietinei visuomenei daugiau galimybių aktyviau dalyvauti energetikos sistemoje ir reaguoti į kainų signalus. Komisija taip pat numatė priemones patiems pažeidžiamiausiems vartotojams apsaugoti.

Švariosios energijos visiems europiečiams priemonių rinkinį sudaro energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančios energijos, energijos rinkos modelio, elektros energijos tiekimo saugumo ir energetikos sąjungos valdymo taisyklių teisėkūros pasiūlymai. Taip pat Komisija siūlo ekologinio ženklo naujovių ir sujungto bei automatizuoto judumo strategiją.

Į paketą įtrauktis švariosios energijos inovacijų ir Europos pastatų renovacijos skatinimo priemonės, taip pat priemonėmis, kuriomis siekiama paskatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas, padidinti ES pramonės konkurencingumą ir padėti visuomenei prisitaikyti prie švariosios energetikos sukeliamų pokyčių. Kartu ieškoma būdų, kaip ES galėtų toliau rodyti pavyzdį švariosios energijos technologijų ir paslaugų srityje bei padėti trečiosioms šalims pasiekti savo politikos tikslus.

Su Europos Komisijos priemonių rinkiniu galite susipažinti čia:
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
_____________

Energetikos ministerija, atsižvelgdama į Europos Komisijos pateiktų teisinių pasiūlymų kompleksiškumą ir daugiapjūvį poveikį Lietuvos energetikos, o ypač elektros, sektoriui, siekia tinkamai bei savalaikiai pasirengti ES Taryboje vyksiančioms deryboms dėl pateiktų teisėkūros pasiūlymų. Todėl kviečiame suinteresuotąsias institucijas, įmones, rinkos dalyvius ir ypač vartotojus, teikti savo vertinimus ir pasiūlymus dėl Komisijos pateiktų Reglamento dėl elektros rinkos ir Direktyvos dėl elektros vidaus rinkos bendrųjų taisyklių pasiūlymų. Jūsų pasiūlymų laukiame iki 2017 m. sausio 31 d., el. p. [email protected]