header image

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plano

Data

2020 01 15

Įvertinimas
0
european-commission.jpg

Europos Komisija (EK) pateikė viešajai konsultacijai Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo planą. Konsultacija vyksta iki sausio 31 dienos, tad visos suinteresuotos pusės kviečiamos susipažinti su planu bei teikti savo pasiūlymus.

Šiame plane aptariamas galutinės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams reguliavimo atsisakymas, išmaniosios apskaitos elektros energijos vartotojams įdiegimas. Taip pat numatomas elektros energijos vartojimo duomenų kaupimo ir mainų platformos įdiegimas, planuojami nuo 2025 metų įdiegti pokyčiai balansavimo energijos rinkoje ir planuojamos įgyvendinti kitos elektros rinkos plėtros priemonės.

Energetikos ministerija šiuo metu kuria pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuris padės užtikrinti patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m. Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plano suderinimas su Europos Komisija yra viena iš pajėgumų užtikrinimo mechanizmo kūrimo būtinų dalių, be kurios toks mechanizmas negalėtų būti įgyvendinamas.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmai gali būti pradėti taikyti tik po to, kai Europos Komisija pateikia savo nuomonę dėl elektros rinkos įgyvendinimo plano, kaip valstybės pagalbos proceso dalies. Tikimasi, kad Europos Komisijos nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plano galėtų būti pateikta 2020 metų pirmąjį ketvirtį.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas Lietuvoje bus įgyvendinamas organizuojant pajėgumų aukcionus. Siūlomas įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus technologiškai neutralus. Tai reiškia, kad organizuojamuose aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos, bet ir kaupimo ir nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai.

Taip pat galės būti panaudojami ne tik esami elektros įrenginiai, bet ir būsimi elektros įrenginiai, kuriuos iki pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios ketina įrengti pajėgumų aukciono dalyviai. Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Kauno technologijos universiteto mokslininkams tikimybiniu metodu įvertinus Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą 2019–2024 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais, nustatyta, kad nuo 2025 m. atsiras vietinės patikimai prieinamos generacijos trūkumas Lietuvos elektros energetinės sistemos adekvatumui užtikrinti. Įgyvendinant elektrose energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kaip tik ir bus užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir išsprendžiami sistemos iššūkiai, kurie atsirastų po 2025 m.

Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo planas parengtas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto mokslininkų studija bei bendradarbiaujant su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, UAB EPSO-G, AB „Litgrid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

EK viešąją konsultaciją dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plano galima rasti čia.