ES Taryba pritarė lėšų skyrimui Ignalinos AE uždarymui 

Data

2013 12 13

Įvertinimas
0
ES Taryba pritarė lėšų skyrimui Ignalinos AE uždarymui 
ES Taryba pritarė lėšų skyrimui Ignalinos AE uždarymui 
Šiandien Europos Sąjungos (ES) Taryba patvirtino Reglamentą dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai. Pritarta atskirai Europos Sąjungos  programai, kurioje numatyta, kad  2014-2020 m. laikotarpiu Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams vykdyti bus skirta 450,8 mln. eurų finansinė parama. 

"Sveikiname tokį sprendimą. Šis sprendimas parodo, kad yra pripažįstama, kad Stojimo sutarties Protokole Nr. 4 užfiksuotas ES  įsipareigojimas teikti finansinę pagalbą  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui yra ir bus tęsiamas"- pažymėjo Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius.

Reglamentas priimtas vadovaujantis Stojimo sutarties nuostatomis, kur Europos Sąjunga įsipareigojo Lietuvai teikti adekvačią finansinę pagalbą uždarant Ignalinos AE ir užtikrinant, kad parama Ignalinos programai būtų teikiama nepertraukiamai ir Stojimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. Programoje yra numatyta ir palanki Lietuvai išimtis - IAE uždarymo finansavimo pagrindu yra laikoma ne Euratomo sutartis, o Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis. Tai reiškia, kad Ignalinos atominės elektrinės uždarymas iš Europos sąjungos lėšų bus finansuojamas ir po 2020-ųjų metų. 

Derybų dėl reglamento metu pavyko pasiekti, kad finansinė parama Ignalinos programai padidėtų beveik 2 kartus  lyginant su pradiniu  Europos Komisijos pasiūlymu - nuo 229 iki 450,8 mln. eurų.
Bulgarijai skirta 293 mln. eurų, o Slovakijai - 225 mln. eurų parama 2014-2020 metais. 

Reglamentams pritarimą lapkričio 19 d. yra išreiškęs Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Tarybos pranešimas spaudai (anglų k.):

- Council adopts nuclear decommissioning programmes for Bulgaria, Slovakia and Lithuania: