header image

„EPSO-G“ valdyboje – daugiau nei pusė nepriklausomų narių

Data

2016 11 11

Įvertinimas
0
ReynerMedia.jpg

Lapkričio 10 d. patvirtinta bendrovės „EPSO-G“, valdančios energijos perdavimo sistemos operatorius bei energijos išteklių ir gamtinių dujų biržas, valdyba. Remiantis pažangiausia tarptautine praktika, daugiau nei pusė valdybos narių – 3 iš 5 – yra nepriklausomi.

Šiandien patvirtinta bendrovės „EPSO-G“, valdančios energijos perdavimo sistemos operatorius bei energijos išteklių ir gamtinių dujų biržas, valdyba. Remiantis pažangiausia tarptautine praktika, daugiau nei pusė valdybos narių – 3 iš 5 – yra nepriklausomi. 
„EPSO-G“ valdybą ketverių metų kadencijai patvirtino grupės stebėtojų taryba. Kontroliuojančios bendrovės valdyboje dirbs nepriklausomi nariai, Gediminas Almantas, bendrovės „Lietuvos oro uostai“ generalinis direktorius,  Valdas Vitkauskas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyresnysis bankininkas bei Rytis Ambrazevičius, asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidentas, kuris nepriklausomu Bendrovės valdybos nariu bus laikomas nuo jo atsistatydinimo iš AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narių momento, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 1 d. Valdybos nariais taip pat patvirtinti UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas ir šios bendrovės finansų direktorius Algirdas Juozaponis.

„EPSO-G“ grupės stebėtojų tarybos pirmininkė Viktorija Trimbel pasidžiaugė, kad atrankoje dalyvavo reikšmingos valdymo patirties įvairiose srityse sukaupę kandidatai, tad išrinktų valdybos narių kompetencijos užtikrins efektyvų valdybos darbą.
Išrinkus UAB „EPSO-G“ valdybą iš esmės baigta grupės korporatyvinio valdymo pertvarka. Remiantis geriausiais korporatyvinio valdymo principais, į grupės bendrovių valdymo organus iš viso įtraukta daugiau nei 10 aukščiausio lygio patyrusių nepriklausomų profesionalų. 

„Esame įsitikinę, kad šis veiklos modelis padės išvengti netvarių ir ekonomiškai nepamatuotų sprendimų, užtikrins efektyvesnę antrinių įmonių valdymo kontrolę“, – pažymėjo V. Trimbel.

Naujoji „EPSO-G“ valdymo struktūra atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (EBPO) valstybei priklausančių  įmonių gero valdymo rekomendacijas. Lietuva pretenduoja tapti šios organizacijos nare, todėl turi užtikrinti, kad valstybės įmonės būtų valdomos pagal aukščiausius valdysenos standartus – skaidriai, efektyviai ir aiškiai atskiriant valstybės kontrolės bei profesionalaus valdymo funkcijas.

Stebėtojų tarybos pirmininkė V. Trimbel pabrėžė, kad pirmasis prioritetinis UAB „EPSO-G“ valdybos uždavinys – patvirtinti įmonių grupės veiklos strategiją, kurioje bus numatytos grupės strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai 2017-2021 metams.
„Tarp kitų naujajai valdybai keliamų uždavinių yra strateginių energetikos projektų įgyvendinimo priežiūra – dujų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektas, Baltijos šalių regioninės gamtinių dujų rinkos sukūrimas, sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais“, – teigė V. Trimbel. Be to, valdyba koncentruosis į veiklos efektyvumo didinimą –  EPSO-G įmonių grupei iškeltas aukščiausias nuosavo kapitalo grąžos tikslas (8,8 proc.) tarp valstybės valdomų įmonių.

Informacija apie UAB „EPSO-G“ valdybos narius:

Rytis Ambrazevičius – asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidentas, sukaupęs daug verslo ir strategijos, korporatyvinio valdymo patirties rengiant aukščiausio lygmens korporatyvinio valdymo profesionalus. 

Gediminas Almantas nuo 2014 m. užima bendrovės „Lietuvos oro uostai“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas, aviacijos teisės ekspertas. Anksčiau G. Almantas vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse.

Valdas Vitkauskas daugiau nei aštuonerius metus Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke (ERPB) eina vyresniojo bankininko pareigas. V. Vitkauskas yra sukaupęs reikšmingos patirties įmonių finansų, didelės apimties projektų finansavimo srityse. 

„EPSO-G” generalinis direktorius Rolandas Zukas Bendrovėje dirba nuo 2015 m. vasario mėn. Prieš tai ėjo AB „Klaipėdos nafta” Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) departamento direktoriaus, UAB „Energijos tiekimas“ valdybos nario ir generalinio direktoriaus pareigas, dirbo telekomunikacijų bei finansų sektoriuose. 

„EPSO-G“ finansų direktorius Algirdas Juozaponis Bendrovėje dirba daugiau nei metus, o prieš tai dirbo energetikos bendrovėse „GETON Energy“, „Energijos tiekimas“, LEO LT ir Rytų skirstomuosiuose tinkluose, ėjo tarybos nario pareigas Nacionalinėje Lietuvos elektros asociacijoje.

Apie EPSO-G
EPSO-G - elektros ir dujų perdavimo sistemų operatorių ir energijos išteklių bei gamtinių dujų biržų operatorių grupė. UAB „EPSO-G” yra kontroliuojanti įmonė, valdanti elektros perdavimo operatoriaus „Litgrid“ AB, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus BALTPOOL UAB kontrolinius akcijų paketus. EPSO-G įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia ES Energetinės sąjungos tikslų įgyvendinimo. 100 proc. EPSO-G akcijų valdo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. 

Daugiau informacijos:
Nemunas Biknius
Strategijos ir plėtros direktorius
El. paštas: [email protected] 
Tel. +370 699 07160