„EPSO-G“ įmonių grupėje pradedama taikyti pažangiausia tarptautinė praktika

Data

2015 12 22

Įvertinimas
0
Energy_Switching_3055498c.jpg

„EPSO-G“ energetikos įmonių grupė baigia pirmąjį valdymo tobulinimo etapą. Gruodžio 17 d. įregistruoti nauji „EPSO-G“ įstatai, parengti pagal pažangiausias tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Naujieji įstatai yra pagrindinis dokumentas, kuris sudaro sąlygas efektyviau valdyti ir kontroliuoti valstybei priklausantį turtą.

Įstatai parengti atsižvelgiant į šiais metais paskelbtas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas dėl korporatyvinio valdymo principų diegimo Lietuvos valstybės valdomose įmonėse. EBPO ataskaitoje, be kita ko, rekomenduojama pertvarkyti „EPSO-G“ valdymą ir sudaryti valdybą šioje įmonėje.

„Siekiame, kad valstybė, kaip savininkė, efektyviai kontroliuotų savo įmones, o šios veiktų skaidriai ir profesionaliai. „EPSO-G“ perima geriausią tarptautinę patirtį, kuri išdėstyta EBPO gairėse naujoms narėms, Jungtinių Tautų bei NASDAQ rekomendacijose. Valstybės iškeltų tikslų sieks geriausi savo srities nepriklausomi profesionalai, kurie bus įtraukti į įmonių valdymą“, - kalbėjo energetikos ministras Rokas Masiulis.

Energetikos ministro teigimu, dabar vykdomos permainos užtikrins, kad „EPSO-G“ įmonių grupė veiks efektyviau. O tai vartotojams neš naudą per palankesnius elektros bei gamtinių dujų tarifus. Planuojama, kad vien optimizavus veiklos bei finansavimo sąnaudas, centralizavus dalį funkcijų bei padidinus veiklos efektyvumą, per metus būtų galima sutaupyti iki 4-5 mln. eurų.

„Šiuo metu jau yra patvirtinti svarbiausi „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo principai. Vienas iš esminių pokyčių - valstybei priklausančių įmonių atskyrimas nuo politinės įtakos. Tai pasaulyje laikomas vienu svarbiausių gero valdymo reikalavimų. 2016 m. pradžioje „EPSO-G“ planuojama suformuoti stebėtojų tarybą bei valdybą. Stebėtojų taryboje du iš penkių narių bus nepriklausomi, o valdyboje daugiau kaip pusė narių – trys iš penkių – bus nepriklausomi savo srities profesionalai“, - sakė „EPSO-G“ generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Kitų metų pradžioje taip pat bus suformuoti du stebėtojų tarybai pavaldūs specializuoti komitetai: audito ir atlygio bei skyrimo komitetą. Į juos, siekiant užtikrinti visos grupės valdymą pagal aukščiausius tarptautinius standartus bei gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, bus įtraukti ir nepriklausomi profesionalai.

EBPO rekomendacijų įgyvendinimas valstybės valdomose įmonėse padės Lietuvai siekti narystės šiose pažangiausias pasaulio valstybes vienijančiose organizacijoje. Lietuva yra pradėjusi derybas dėl narystės EBPO.

Bendrovei „EPSO-G“ priklauso 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ ir 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ akcijų. 100 proc. „EPSO-G“ akcijų priklauso Lietuvos valstybei. Akcijas valdo Energetikos ministerija.

Daugiau informacijos –

Mantas Dubauskas

Ministro patarėjas

Tel. 8 706 64812, mob. tel. 8 670 40074

El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt