Energijos tiekimo saugumo užtikrinimo prevencijos planai – pagal vieningą ES praktiką

Data

2020 05 13

Įvertinimas
0
business-3167295_1920.jpg

Vyriausybė pritarė Elektros energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo projektams. Šie pakeitimai susiję su Europos Sąjungos (ES) teise ir jais siekiama įgyvendinti vieningą ES praktiką elektros ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo ir krizių prevencijos srityse, pasirengiant jų valdymui tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu.

„Energijos tiekimo saugumo užtikrinimas yra prioritetinis klausimas tiek kiekvienai valstybei, tiek ES. Naujos kartos tarpvalstybinį lygmenį apimančius tiekimo saugumo planus elektros sektoriuje pradeda rengti visos šalys, ne išimtis ir Lietuva. Tai daroma pagal vieningą ES praktiką, jie bus derinami su regiono šalimis ir turi būti parengti iki 2022 m. Gamtinių dujų srityje toks reguliavimas jau taikomas nuo 2010 metų“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais įtvirtinami pagrindiniai elektros energetikos sektoriaus krizių prevencijos, pasiruošimo šioms krizėms ir jų valdymo teisiniai pagrindai. Taip pat nustatytas atitinkamų funkcijų elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo procese pasidalijimas tarp atsakingų institucijų.

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimai susiję su gamtinių dujų tiekimo saugumo reguliavimu, siekiant formuoti bendrą praktiką elektros ir dujų sektoriuose. Numatoma, kad tiek dujų, tiek elektros tiekimo rizikos vertinimus ir pasirengimo valdyti rizikas planus, bendradarbiaudama su sektoriaus įmonėmis ir institucijomis, ruoš Lietuvos energetikos agentūra.

Šiuo metu elektros energetikos sektoriaus krizių valdymo planai yra numatyti nacionaliniu lygiu teisės aktuose, pagal kuriuos atsakingos institucijos ir įmonės veiktų įvykus nenumatytoms aplinkybėms. Visoje ES valstybės narėse iki 2022 m. turi būti parengti bendri, tarpvalstybiniu lygmeniu suderinti planai, taip siekiant užtikrinti sąlygas efektyviai prevenciškai pasirengti krizėms energetikos sektoriuje, pasiruošti jas valdyti nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Šiandien Vyriausybė pritarė įstatymo pakeitimas, kuriais į Gamtinių dujų įstatymą perkeliamos aktualios 2019 m. pakoreguotos ES Dujų direktyvos nuostatos. Seimui pateiktame Gamtinių dujų įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad nustatant reguliuojamas kainas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suteiks tinkamas paskatas gamtinių dujų perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą bei remti su tuo susijusius mokslinius tyrimus.