Energijos gamintojams – daugiau lankstumo galimybių

Data

2015 08 13

Įvertinimas
0
Energijos gamintojams – daugiau lankstumo galimybių
Energijos gamintojams – daugiau lankstumo galimybių
Šiandien Energetikos ministerija viešajam svarstymui pateikė Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo pakeitimų projektą. Siūlomi pakeitimai energijos gamintojams, perkantiems iš Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo būtinojo gamtinių dujų kiekio dalį, suteiktų daugiau lankstumo apsirūpinant dujomis ir reaguojant į kintantį vartojimą dėl klimatinių veiksnių.

„Siekiame sudaryti geresnes sąlygas energijos gamintojams, turintiems įsigyti SGD terminalo būtinojo gamtinių dujų kiekio dalį. Pakeitimai leistų paskirtajam tiekėjui – bendrovei „Litgas“ – tiksliau paskirstyti bei lanksčiau tiekti SGD terminalo būtinąjį kiekį reguliuojamiems energijos gamintojams. Taip būtų efektyviau įgyvendinamos paskirtojo tiekėjo prievolės“, – teigia energetikos ministras Rokas Masiulis.

Pakeitimais siekiama įtvirtinti, kad reguliuojamam energijos gamintojui tenkanti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis būtų nustatoma procentine išraiška nuo faktinio metinio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, o tiekimo grafikai galėtų būti tikslinami kas mėnesį atsižvelgiant į energijos gamintojo vartojimo prognozes bei faktinį suvartojimą.

Tai suteiktų energijos gamintojams didesnį lankstumą užsitikrinant gamtinių dujų poreikį bei leistų išvengti sąnaudų dėl perteklinio kiekio realizavimo, kintant gamtinių dujų vartojimui dėl klimato sąlygų ar kitų veiksnių.

Be to, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas paskirtajam tiekėjui „Litgas“ tiekti būtinąjį kiekį ekonomiškai naudingiausiomis priemonėmis, siūloma praplėsti dujų apsikeitimo (angl. „swap“) sandorio sąvoką, numatant galimybes tiek patiekti, tiek grąžinti dujas kitiems rinkos dalyviams, o vėliau tokių sutarčių pagrindu gautą kiekį realizuoti apraše nurodytais būdais.