Energetikos Sąjungos ataskaitoje – dėmesys Lietuvos projektams

Data

2015 11 18

Įvertinimas
0
lt_es.jpg

Šiandien (lapkričio 18 d.) Europos Komisija patvirtino pirmąją kasmetinę Energetikos Sąjungos ataskaitą. Joje išskirta energetikos projektų, kuriuose dalyvauja ir Lietuva, svarba.

Energetikos Sąjungos ataskaitoje vertinama pažanga kuriant visiškai integruotą energijos vidaus rinką.  Šiame kontekste pabrėžta Lietuvos ir Švedijos bei Lietuvos ir Lenkijos elektros jungčių svarba, Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo vaidmuo pirmąkart istorijoje sukuriant tiekimo alternatyvą Baltijos dujų rinkoje. Taip pat pasveikintas susitarimas dėl Lietuvos-Lenkijos dujų jungties (GIPL), kuri užbaigs Baltijos šalių dujų rinkų izoliaciją, ir atkreiptas dėmesys į Baltijos šalių susitarimą dėl bendro strateginio tikslo sinchronizuoti elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais.

Už Energetikos Sąjungą atsakingas Europos Komisijos viceprezidentas Marošas Šefčovičius išskyrė keturias veiklos kryptis 2016 metams. Pirma, ES turi likti lydere pereinant prie mažo anglies dvideginio ekonomikos. Antra, šis energetikos virsmas turi būti socialiai teisingas ir orientuotas į vartotoją. Trečia, geopolitiniai iššūkiai išliks, todėl reikia toliau skatinti diversifikuoti tiekimą. Ketvirta, 2016 m. bus padėti pagrindai stipriai valdymo sistemai, kuri investuotojams suteiks prognozuojamumo ir skaidrumo.

Kertinis valdymo sistemos akmuo – nacionaliniai planai, kuriais siekiama keturių tikslų: 1) užtikrinti, kad valstybės narės turėtų ilgalaikes strategijas (dabar jas turi tik trečdalis šalių); 2) užtikrinti regioninį požiūrį, šalių įsitraukimą į regionines konsultacijas, spręsti, kuriose srityse naudinga planuoti regioniniu lygiu; 3) nacionaliniai planai turi supaprastinti ataskaitų teikimo įpareigojimus ir mažinti administracinę naštą; 4) valstybės narės turės pateikti pažangos ataskaitas kas 2 metus, taip didinant prognozuojamumą ir skaidrumą investuotojams.

Kartu su Energetikos Sąjungos ataskaita pateiktas atnaujintas 2013 m. spalio 14 d. patvirtintas ES bendro intereso projektų (PCI) sąrašas. Kas dvejus metus atnaujinamame sąraše šiuo metu yra 195 projektai (108 elektros, 77 dujų, 7 naftos ir 3 išmaniųjų tinklų). Iš bendro intereso projektų sąrašo išbraukti Suomijos ir Latvijos SGD terminalų projektai.

Atnaujintame sąraše yra 5 „lietuviški“ elektros ir 2 dujų projektai: Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pajėgumų išplėtimas, elektros linija tarp Kruonio ir Alytaus, 3 vidinės elektros linijos, būtinos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, GIPL jungtis ir dujų jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų išplėtimas.

 

Daugiau informacijos:

Mantas Dubauskas

Ministro patarėjas

Tel. 8 706 64812, mob. tel. 8 670 40074

El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt