Energetikos ministro susitikime su H. Van Rompuy – ES energijos vidaus rinkos užbaigimo ataskaitos įvertinimas

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0
Energetikos ministro susitikime su H. Van Rompuy – ES energijos vidaus rinkos užbaigimo ataskaitos įvertinimas
Energetikos ministro susitikime su H. Van Rompuy – ES energijos vidaus rinkos užbaigimo ataskaitos įvertinimas

Šiandien Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius Briuselyje susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Herman van Rompuy ir pristatė Energetikos taryboje š. m. gruodžio 12 d. patvirtintas Tarybos ataskaitas prioritetiniais Lietuvos pirmininkavimo klausimais – dėl ES energijos vidaus rinkos užbaigimo bei išorės energetikos politikos stiprinimo.

Susitikimo metu aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pasiekimai energetikos srityje. Pokalbio metu ministras J. Neverovičius akcentavo svarų Tarybos ataskaitos dėl energijos vidaus rinkos indėlį būsimoms Europos Vadovų Tarybos diskusijoms. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy pabrėžė, kad energijos vidaus rinkos užbaigimo tema kartu su konkurencingumu bei energijos išteklių kainomis bus itin aktuali ir ateinančiais metais. Anot EVT pirmininko, reikia nedelsiant priimti reikalingus sprendimus bei imtis veiksmų siekiant bendros ES energetikos rinkos užbaigimo, todėl minėta ataskaita bus naudinga ir tolesnių diskusijų kontekste.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu priimtos Tarybos ataskaitos dėl ES energijos vidaus rinkos užbaigimo tikslas yra įvertinti pažangą, pasiektą prioritetinėse energetikos politikos srityse, ir identifikuoti silpnąsias politikos vietas siekiant bendros energijos rinkos užbaigimo.