Energetikos ministro ir naujojo TATENA vadovo susitikime – Astravo AE problemos

Data

2019 12 19

Įvertinimas
3
IMG_1447.jpg

Šiandien (gruodžio 19 d.) energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generaliniu direktoriumi Rafael Grossi. Pagrindinis susitikimo tikslas pristatyti Lietuvos poziciją dėl Astravo atominės elektrinės (Astravo AE) keliamos grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.

„Negalime gyventi Baltarusijos ir „Rosatom“ kuriamų iliuzijų pasaulyje apie Europos centre statomos Astravo AE saugumą. Branduolinė sauga yra visuotinė atsakomybė, nes, kaip rodo praeities pamokos, branduolinės avarijos virsta visuotine nelaime. Branduolinės energetikos reputacija yra TATENA rankose, todėl branduolinės saugos ir saugumo užtikrinimas Baltarusijoje turi būti prioritetinis TATENA uždavinys“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šiandien vykusiame dvišaliame susitikime su ką tik generalinio direktoriaus pareigas pradėjusiu eiti  R. Grossi ministras pažymėjo, kad Baltarusija vengia įgyvendinti ES streso testų metu tarptautinių ekspertų pateiktas rekomendacijas dėl Astravo AE projekto branduolinės saugos gerinimo. Pažymėta, kad Astravo AE išlieka ir tarptautinių konvencijų (Espoo, Aarhus) pažeidimai, taip pat nėra pilnai įgyvendintos ir TATENA saugos rekomendacijos.

Ministras atkreipė dėmesį į tai, kad vien Baltarusijos dalyvavimas streso testuose (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir rekomendacijų parengimas nepagerina branduolinės saugos, jeigu šios rekomendacijos nėra įgyvendinamos. Baltarusijos atveju kyla rimtų abejonių, ar bus imtasi konkrečių veiksmų branduolinės saugos trūkumams pašalinti dar iki Astravo AE pirmojo reaktoriaus paleidimo. Analogiška situacija yra su TATENA misijomis – nors TATENA Baltarusijoje vykdė 6 misijas, tačiau nei vienos iš jų rekomendacijos iki šiol nebuvo įgyvendintos pilnai ir laiku.

Ž. Vaičiūnas pabrėžė TATENA misijų svarbą ir kvietė tobulinti jų atlikimo mechanizmą, siekiant, kad branduolinę energetiką plėtojančios valstybės atliktų pilnos apimties TATENA misijas ir taip pat visa apimtimi ir laiku įgyvendintų jų rekomendacijas.

TATENA generalinis direktorius, suprasdamas branduolinės saugos svarbą, pažadėjo įsitraukimą vykdant TATENA misijas Baltarusijoje ir prižiūrint rekomendacijų įgyvendinimą.  

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti Lietuvos ir TATENA bendradarbiavimo dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo bei panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo klausimai. Ministras informavo, kad Lietuva pakvietė TATENA ekspertus atlikti IRRS (angl. Integrated Regulatory Review Service) misiją 2020 m. ir ARTEMIS (angl. Integrated Regulatory Review Service) misiją 2021 m.

Susitikimo metu energetikos ministras padėkojo R. Grossi už Lietuvai teikiamą TATENA ekspertinę paramą Ignalinos AE uždarymo procese.

Lietuva yra TATENA narė nuo 1993 metų. Pagrindinis šios Jungtinių Tautų Organizacijos įsteigtos agentūros uždavinys – skatinti saugų branduolinių technologijų naudojimą taikiems tikslams.

Vizito Vienoje metu ministras pat susitiko su JAV ambasadore Jackie Wolcott, kur buvo aptartos Astravo AE keliamos grėsmės Lietuvai.