Energetikos ministras lankosi Lenkijoje

Data

2013 10 28

Įvertinimas
0
Energetikos ministras lankosi Lenkijoje
Energetikos ministras lankosi Lenkijoje
Šiandien energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius lankosi Varšuvoje. Vizito metu ministras susitiko su Lenkijos Respublikos vicepremjeru, ūkio ministru Janušu Piechocinskiu (Janusz Piechociński). 

Susitikime kalbėta apie šiuo metu jau statybų etape esančio  Lietuvos – Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ projekto eigą, Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais galimybių studijos rezultatus ir numatomus tolimesnius žingsnius, taip pat aptartas bendradarbiavimas dujų sektoriuje, stiprinant regiono ir visos ES rinkos konkurencingumą. 

 „Sinchronizacijos studija dar kartą patvirtino, kad siekiant Baltijos šalių ir Europos elektros energetikos sistemų sujungimo sinchroniniam darbui išskirtinis vaidmuo tenka Lenkijai – Lenkija šiuo atveju visoms trims Baltijos valstybėms tampa „infrastruktūriniu langu į Europą“. Kadangi Lenkijai tenka išskirtinis vaidmuo Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais procese, tikimės, kad ji taps nuolatine Lietuvos, Latvijos ir Estijos partnere įgyvendinant šį projektą“ – susitikimo su vicepremjeru Piechocinskiu metu kalbėjo J.Neverovičius. 

Ministras pažymėjo, kad Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimas su ES tinklais yra tarp svarbiausių Europos Komisijos š. m. spalio 14 d. paskelbtų ES bendro intereso projektų. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizavimo su ES tinklais projektui yra reikalinga ES finansinė parama. Šiam projektui jau esant ES bendro intereso projektų sąraše paramos galėtų būti siekiama iš ES energetikos infrastruktūros tinklų priemonės. Pagal šią priemonę sinchronizacijos projekto finansavimui 2014-2020 metais būtų galima siekti nuo 50 iki 75 proc. ES paramos projekto įgyvendinimo išlaidoms padengti.

Ministras taip pat informavo Lenkijos vicepremjerą apie šiandien Lietuvos Vyriausybės darbo grupės priimtą sprendimą leisti  AB „Klaipėdos naftai“ ir AB „Orlen Lietuva“ pasirašyti ketinimų protokolą dėl produktotiekio iš Mažeikių į Klaipėdą statybos projekto įgyvendinimo.

Susitikime sutarta tęsti bendradarbiavimą plėtojant dvišalius projektus bei sprendžiant aktualius ES darbotvarkės klausimus. 

Ministras J.Neverovičius Lenkijos Vyriausybės rūmuose pasirašė užuojautų knygoje,  pareikšdamas  užuojautą mirus buvusiam Lenkijos premjerui Tadeuszui Mazowieckiui, vadovavusiam pirmajai postkomunistinei Lenkijos Vyriausybei.


Nuotraukoje: Janušas Piechocinskis, http://www.piechocinski.pl/