header image

Energetikos ministras A. Sekmokas ES Energetikos taryboje pakvietė visas suinteresuotas ES bendroves dalyvauti naujos atominės elektrinės Lietuvoje strateginio investuotojo atrankos konkurse

Data

2009 12 07

Įvertinimas
0
2009 m. gruodžio 7 d. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas dalyvavo Europos Sąjungos Energetikos taryboje, kuri buvo skirta energetinio saugumo klausimams aptarti.

Svarstant Reglamento dėl dujų tiekimo saugumo priemonių projektą Energetikos ministras Arvydas Sekmokas pažymėjo, kad Reglamentu siūlomos dujų tiekimą užtikrinančios priemonės neišsprendžia visų problemų ir turi būti žymiai ambicingesnės. Lietuva pasiūlė suintensyvinti pastangas kuriant bendrą visos Europos dujų tiekimo tinklą. Anot Lietuvos, regioninis bendradarbiavimas turi tapti privalomu, o ekstremali situacija Bendrijos lygiu turi būti skelbiama nutrūkus dujų tiekimui bent vienoje valstybėje narėje. Lietuva paragino užtikrinti europinį finansavimą energijos infrastruktūrai, pažymėdama, kad tik taip bus įmanoma sumažinti atskirų, tarp jų ir Lietuvos, valstybių energetinę izoliaciją. Ministras priminė, kad tik kalbant vienu balsu ir vadovaujantis europinio solidarumo principais Europos Sąjunga gali sukurti tinkamai funkcionuojančią ir energijos saloms (kokia yra Lietuva) gyvybiškai reikalingą bendrą energetikos rinką.

Susirinkusiems visų 27 Europos Sąjungos valstybių narių energetikos ministrams ir Europos Komisijos atstovams Ministras Arvydas Sekmokas pristatė naujos atominės elektrinės statybų Lietuvoje projektą ir skelbiamą kvietimą strateginiam investuotojui dalyvauti atrankos konkurse. Ministras kreipėsi į savo kolegas ministrus prašydamas perduoti šią žinią visoms Europos Sąjungos bendrovėms, suinteresuotoms tapti strateginiu naujos Lietuvos atominės elektrinės investuotoju.

Taip pat Tarybos metu buvo aptarti energetinio efektyvumo, Europos ekonomikos atgaivinimo plano, tarptautiniai energetikos klausimai. Lietuvos prašymu buvo aptarta pažangos ataskaita įgyvendinant Baltijos energijos rinkos jungčių planą (BEMIP) ir pristatyti š.m. lapkričio 25 d. Vilniuje vykusios regioninės BEMIP konferencijos rezultatai.