Energetikos ministerijos tikslas – nulinė tolerancija korupcijai

Data

2017 11 13

Įvertinimas
0
Michael_Coghlan.jpg

Antikorupciniu požiūriu įvertinusi Energetikos ministerijos veiklą, Specialiųjų tyrimų taryba (STT) konstatavo, kad korupcijos rizikos veiksniai yra iš esmės yra valdomi. Energetikos ministerija atsižvelgs į pateiktus STT pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, kurie padės užtikrinti dar efektyvesnę antikorupcijos kontrolę.

„Mūsų tikslas yra užtikrinti nulinę toleranciją korupcijai tiek ministerijoje, tiek jai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose. Atliktas vertinimas parodė, kad einame teisinga kryptimi, o pateikti siūlymai ir rekomendacijos mums padės dar geriau valdyti korupcijos riziką ir užtikrinti skaidrią ir sąžiningą veiklą“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Atsižvelgdama į gautus pasiūlymus, ministerija tobulins jai pavaldžių įmonių valdymo organų formavimo ir atstovų delegavimo į juos tvarką ir procedūras.

STT siūlo įvertinti Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros veiklos tikslingumą, todėl toliau bus tęsiamas ministerijos jau pradėtas šios įstaigos pertvarkos procesas.

Energetikos ministerija, kaip pateikta ir STT pasiūlymuose, siekia užtikrinti, kad jai pavaldžių įmonių ir įstaigų veikloje būtų laikomasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktų rekomendacijų.

Siekdama stiprinti jai pavaldžių įmonių koordinavimą, veiksmingesnį valdymą ir išteklių panaudojimą bei didinti skaidrumą, Energetikos ministerija rengia energetikos srities valstybės įmonių pertvarką. Šiai pertvarkai jau yra pritarusi Vyriausybė.

Energetikos ministerija skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai. Gegužės mėnesį ministerija ir STT pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl glaudesnio bendradarbiavimo korupcijos prevencijos srityse.

Energetikos ministerija skatina savo reguliavimo srities įmones bei įstaigas įgyvendinti nulinės tolerancijos korupcijai politiką, užtikrinant skaidrią ir sąžiningą veiklą, efektyvią korupcijos prevenciją.

Su korupcijos rizikos analize galima susipažinti šioje svetainėje.