Energetikos ministerija teikia siūlymus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio mažinimo

Data

2020 11 12

Įvertinimas
0
office-594132_960_720.jpg

Atsižvelgiant į rekordinį suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo komercinį išnaudojimą ir siekiant sumažinti būtinojo kiekio tiekimo sąnaudas gamtinių dujų vartotojams, Energetikos ministerija Vyriausybei siūlys nustatyti 2021 metams 1,9 TWh SGD  terminalo būtinąjį kiekį, kurio reikia užtikrinti SGD terminalo nepertraukiamai veiklai. Šis kiekis atitinka du standartinio dydžio SGD krovinius per metus. 

Energetikos ministerijos vertinimu siūlomas SGD terminalo būtinasis kiekis leistų užtikrinti SGD terminalo būtinąją veiklą ir tinkamai įgyvendinti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytus reikalavimus dėl SGD terminalo būtinosios veiklos užtikrinimo.

„Privalome užtikrinti, kad SGD terminalui būtinasis dujų kiekis būtų teikiamas pačiu konkurencingiausiu būdu. Dabar būtinąjį tiekimą, dėl kaip niekada iki šiol efektyviai veikiančio SGD terminalo, gali užtikrinti rinka ir už tai neturi būti permokama dujų vartotojų lėšomis. Tikimės, kad vartotojų interesus gins ir būsimoji Vyriausybė, ir būsimieji Seimo nariai“, - sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Toks siūlymas pateiktas įvertinant kasmet auganti SGD krovinių skaičių ir SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją dėl 2021 metais SGD terminale planuojamų pristatyti SGD krovinių. Planuojama, kad 2020 metais komerciniams SGD terminalo naudotojams bus pristatyta ne mažiau kaip 10 standartinio dydžio SGD krovinių. 2019 ir 2020 m. buvo pristatyta po 20 tokių krovinių.

SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo paslauga Lietuvos gamtinių dujų vartotojams ir gamtinių dujų sistemos naudotojams kainuoja vidutiniškai 25–35 mln. eurų per metus, priklausomai nuo dujų kainų rinkoje. Iš jų didžiąją dalį sudaro kompensacija SGD terminalo būtinojo kiekio paskirtajam tiekėjui, kompensuojant kainų skirtumą tarp SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir vidutinės svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos kainos. Energetikos ministerijos vertinimu, šie pakeitimai leistų apie 50 proc. sumažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo paslaugos kaštus, tenkančius Lietuvos gamtinių dujų ir gamtinių dujų sistemos naudotojams.

Taip pat Vyriausybei pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad paskirtajam tiekėjui būtų kompensuojamas ne didesnis nei 10 proc. kainos skirtumas tarp SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir vidutinės gamtinių dujų importo į Lietuvą kainos. Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad gamtinių dujų vartotojų apmokama SGD būtinojo kiekio tiekimo ir SGD terminalo būtinosios veiklos užtikrinimo paslauga būtų teikiama konkurencingomis rinkos kainomis, SGD terminalo būtinasis kiekis įsigyjamas ekonomiškai naudingiausiu būdu.

Pažymėtina, kad viena iš pagrindinių sąlygų, keliamų paskirtajam tiekėjui, yra ekonomiškai naudingiausiu būdu įsigyti būtinąjį kiekį, todėl, Energetikos ministerijos vertinimu, paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti įsigyjamų SGD kaina neturėtų reikšmingai skirtis nuo kitų į Lietuvos importuojamų SGD kainos.

Energetikos ministerijos skaičiavimu, visi šie sprendimai sudarytų prielaidas daugiau nei 20 mln. eurų per metus sumažinti Lietuvos dujų vartotojų ir dujų sistemos naudotojų išlaidas skirtas kompensuoti SGD terminalo būtinojo  kiekio tiekimo sąnaudas ir atitinkamai apie 30 proc. sumažinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų kainos.

Tinkamos sąlygos tokiems pokyčiams atsirado todėl, kad Klaipėdos SGD terminalas veikia efektyviai ir yra pakankamai apkrautas, todėl komerciniais pagrindais pristatomi kroviniai leidžia užtikrinti technologinius procesus SGD terminale ir tinkamą terminalo techninę būklę.

Šie pakeitimai teikiami atsižvelgiant į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nustatytus tikslus dėl Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo ir SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudų optimizavimo ir sumažinimo.

Energetikos ministerija pažymi, kad 2020 m. SGD terminalo išlaikymas Lietuvos dujų vartotojams ir gamtinių dujų sistemos naudotojams kainavo apie 58 mln. eurų, iš jų apie 25 mln. eurų sudarė SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudos bei paskirtojo tiekėjo veiklos nuostolių kompensavimas.

Preliminariu vertinimu, priėmus siūlomus pakeitimus, SGD terminalo išlaikymo sąnaudos tenkančios Lietuvos dujų vartotojams ir gamtinių dujų sistemos naudotojams 2021 m. sumažėtų iki 35 mln. eurų, iš kurių apie 29 mln. eurų sudarytų SGD terminalo operatoriaus patiriamos SGD terminalo infrastruktūros išlaikymo pastoviosios ir kintamosios sąnaudos. Pažymėtina, kad 2016 m. SGD terminalo išlaikymo metinės sąnaudos siekė apie 100 mln. eurų.