Energetikos ministerija prašo VKEKK leisti atpiginti šilumą

Data

2011 10 14

Įvertinimas
0
Energetikos ministerija prašo VKEKK leisti atpiginti šilumą
Energetikos ministerija prašo VKEKK leisti atpiginti šilumą
Energetikos ministerija informuoja, kad bendrovės „Lietuvos energija“ pasiūlymas,  kaip galima būtų sumažinti šilumos kainas vartotojams, buvo pristatytas ir aptartas su šilumos tiekėjais. Pastarieji patvirtino, kad yra pasirengę šio pasiūlymo pagrindu mažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainas gyventojams.

Primename, kad „Lietuvos energija“ pasiūlė sudaryti sutartis su termofikacinėmis elektrinėmis, kurios pagamintų dalį „Lietuvos energijai“ reikalingos elektros energijos ir tuo pačiu pasigamintų pigesnės šilumos savo vartotojams.
Tai leistų daugiau nei 60 proc. visų centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų šių metų lapkritį ir gruodį šilumą atpiginti apie 5 proc., o kitų metų sausio-kovo mėnesiais – 10 proc.

Ministerijos nuomone, šis pasiūlymas gali būti realizuotas minimaliai papildžius  kelis poįstatyminius teisės aktus. Pažymėtina, kad minėtas pasiūlymas neturės įtakos elektros kainai.

Todėl, atsižvelgdama į šilumos tiekėjų prašymą,  Energetikos ministerija šiandien oficialiai kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (VKEKK) prašydama, kad komisija pritartų tokiam kainų mažinimo būdui ir leistų atpiginti šilumą didžiajai daliai Lietuvos vartotojų.