Energetikos ministerija pradėjo diskusijas dėl svarbiausių dujų sektoriaus pertvarkos įstatymų

Data

2010 08 09

Įvertinimas
0

Šiandien Energetikos ministerijoje įvyko pirmasis darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo bei jo įgyvendinimo įstatymo projektams parengti, posėdis. Posėdyje buvo pristatyti įstatymų projektai, kurie kloja pamatus Vyriausybės šių metų gegužės 19 dieną patvirtintoje koncepcijoje apibrėžtai Lietuvos dujų sektoriaus pertvarkai, numatančiai visišką dujų tiekimo veiklos ir dujų perdavimo sistemos (magistralinių dujotiekių) nuosavybės atskyrimą.

„Džiugu, kad darbo grupės, kurią sudaro specialistai iš įvairių institucijų, asocijuotų struktūrų ir svarbių sektoriui bendrovių, nariai pradėjo diskusijas ir teiks pasiūlymus dėl Lietuvai labai svarbių įstatymų projektų. Mes nuosekliai įgyvendiname Europos Sąjungos III energetikos paketo nuostatas elektros sektoriuje, to paties siekiame ir dujų rinkoje, nes Europos Sąjungos institucijų atlikti tyrimai rodo, jog būtent toks modelis geriausiai atitinka pagrindinį Lietuvos tikslą – energetinės nepriklausomybės užtikrinimą“, - pažymėjo energetikos viceministras Arvydas Darulis.

Pasak jo, įstatymų projektai numato visą kompleksą priemonių, kurios sukurs konkurencingą aplinką ir pagerins dujų vartotojų padėtį. Pavyzdžiui, numatoma sukurti dujų biržą, sustiprinti rinkos reguliuotojo galias. Parengti projektai bus derinami su Europos Komisija.

Ministerijos sudarytoje darbo grupėje dalyvauja specialistai iš Energetikos ministerijos, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Europos Teisės departamento, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Lietuvos dujos“, Lietuvos dujų asociacijos ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto.