Energetikos ministerija pateikė pajėgumų modelio įgyvendinimo principus

Data

2015 11 02

Įvertinimas
0
11535oolivukq16.jpg

Energetikos ministerija teikia viešai derinti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo pakeitimus. Juose numatyti svarbiausi vadinamojo pajėgumų modelio principai.

Parengtame Vyriausybės nutarimo projekte siūlomi trys svarbiausi pakeitimai: įtvirtinamas principas, kad dujų vartotojai ir sistemos naudotojai patys deklaruoja didžiausius dujų sistemos pajėgumus, kurių jiems gali prireikti; suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) pertekliui parduoti būtų rengiami aukcionai; SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimas lanksčiau priderinamas prie energijos gamintojų poreikių.

Siūlymus parengė darbo grupė, kurią sudarė Vyriausybės kanceliarijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, bendrovių „Amber Grid“, „Klaipėdos naftos“, „Lietuvos dujų“ ir „Litgas“ atstovai. Pajėgumų modelis pakeistų dabar galiojančią gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją.

Išklausius rinkos dalyvių pastabas bei siekiant užtikrinti, kad gamtinių dujų vartojimo pajėgumų apskaičiavimo principai neskatintų atsijungti nuo dujotiekio, siūloma nustatyti, kad visi sistemos naudotojai patys deklaruotų jiems reikalingus maksimalius gamtinių dujų vartojimo pajėgumus. Pagal šį deklaruotą kiekį būtų apskaičiuojama pajėgumų dedamoji.

Ši nuostata nebūtų taikoma tik buitiniams vartotojų ir smulkiesiems nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus). Jiems pajėgumus nustatytų skirstymo sistemos operatoriai, atsižvelgdami į pastarųjų 3 metų vartojimą. Toks reguliavimo būdas padėtų išvengti neproporcingai didelės administracinės naštos smulkiesiems vartotojams. Prognozuojama, kad buitiniams vartotojams dėl pajėgumų modelio dujų kaina nesikeis.

„Siūlomi principai skatins gamtinių dujų sistemos naudotojus atsakingai deklaruoti jiems reikalingus pajėgumus, leis efektyviau išnaudoti esamą infrastruktūrą bei mažins naujų investicijų poreikį į infrastruktūros plėtrą“, - komentavo energetikos viceministras Rokas Baliukovas.

Vartojimo pajėgumai būtų nustatomi kiekvienais metais iki spalio 1 dienos. Šiemet dėl pereinamojo laikotarpio pajėgumus reikėtų deklaruoti per 7 darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo.

Planuojama, kad kitais metais SGD terminalo būtinasis kiekis viršys energijos gamintojų, kuriems nustatyta prievolė įsigyti SGD, poreikį. Susidariusį perteklių siūloma parduoti ekonomiškiausiu ir vartotojams naudingiausiu būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų – surengus viešą tarptautinį aukcioną. Tam būtų naudojama „GET Baltic“ dujų biržos platforma bei potencialių SGD pirkėjų apklausa. Be to, aukcione pasiūlyta kaina būtų palyginta su pasiūlymais tarptautinėse rinkose. Jei pastarieji būtų patrauklesni, jais ir būtų pasinaudota.

Projekte numatyta suteikti daugiau lankstumo ir SGD terminalo operatoriui. Numatoma galimybė tam tikru laikotarpiu nevykdyti dujinimo, tačiau tokiu atveju turės būti užtikrinama SGD terminalo techninė būklė, leidžianti esant poreikiui nedelsiant pradėti dujinimą ir tiekti kokybės reikalavimus atitinkančias dujas į perdavimo sistemą.

Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą tvirtina Vyriausybė. Nutarimas įsigalios tik tuomet, kai Seimas pritars Suskystintųjų gamtinių dujų įstatymo pakeitimams.