Energetikos ministerija neplanuoja jokių drastiškų permainų dėl žieminio dyzelino

Data

2015 10 08

Įvertinimas
0
15994nhbxxwsob8.jpg

Šiandien Energetikos ministerijoje įvyko susitikimas su degalų rinkos dalyviais. Jo metu sutarta užsakyti papildomą tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti galimybes Lietuvos sąlygomis maišyti biodegalus į žieminį dyzeliną.

Šiuo metu nėra jokio įpareigojimo maišyti biodegalus į dyzeliną žiemos metu. Jokie sprendimai šioje srityje nebus priimami iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš mokslininkų, kokį poveikį biodegalai gali padaryti dyzelinui esant žemai temperatūrai bei ar įmaišius biodegalų žieminis dyzelinas vis dar būtų tinkamas naudoti. Ministerija šiuo klausimu konsultuojasi su rinkos dalyviais.

Šiandien susitikime su rinkos dalyviais buvo sutarta dėl techninės užduoties tyrėjams. Tyrimas bus atliekamas sertifikuotoje laboratorijoje. Gauti rezultatai bus aptariami su rinkos dalyviais.

Lietuva yra įsipareigojusi iki 2020 metų pasiekti, kad bent 10 procentų transporto sektoriaus suvartojamų energijos išteklių sudarytų atsinaujinantys ištekliai. 2013 m., oficialiais Statistikos departamento duomenimis, šis rodiklis siekė 4,65 proc.

Daugiau informacijos –
Mantas Dubauskas
Ministro patarėjas
Tel. 8 706 64812, mob. tel. 8 670 40074
El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt