header image

Energetikos ministerija kviečia diskutuoti dėl Alternatyvių degalų įstatymo

Data

2020 05 25

Įvertinimas
0
electric-charge-2301604_1920.jpg

Energetikos ministerija kviečia visas suinteresuotas puses iki birželio 10 d. teikti pasiūlymus dėl Alternatyvių degalų įstatymo (ADĮ). Tai antrasis šio svarbaus projekto derinimo su visuomene etapas. 2020 m. liepos mėnesį šį įstatymo projektą planuojama teikti svarstyti Vyriausybei.

„ADĮ yra itin svarbus siekiant ambicingų klimato kaitos mažinimo ir atsinaujinančios energetikos tikslų. Transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias energijos vartotojas ir čia susiduriame su didžiausiais iššūkiais siekiant atsinaujinančių energijos išteklių tikslų. Džiaugiamės, kad projektas sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo ir daug vertingų pasiūlymų. Teikiame jį tolimesniam vertinimui, kad įstatymo projektas būtų kuo plačiau išdiskutuotas, brandus ir kokybiškas“, – sako energetikos viceministras Rytis Kėvelaitis.

Plečiant alternatyvių degalų panaudojimo infrastruktūrą, didinant pažangiųjų biodegalų gamybą ir naudojimą, pereinant prie modernaus ir efektyvaus viešojo transporto bei skatinant netaršių transporto priemonių naudojimą siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis transporte 2030 m. pasiektų 15 proc.

Pirmosios konsultacijos metu buvo gauta daugiau nei 200 vertingų pastabų, kurios buvo aptartos viešų renginių metu ir atsižvelgiant į jas buvo atnaujintas ADĮ projektas. Juo įtvirtinama nauja įpareigojimų mineralinių degalų tiekėjams sistema dėl biodegalų įmaišymo į rinkoje pateikiamą benziną ir dyzeliną. Nustatyti palaipsniui augantys, energine verte išreikšti, biodegalų įmaišymo įpareigojimai 2030 m. pasieksiantys 16,8 proc. Bus sukurta moderni, skaitmeninė sistema įpareigojimų įgyvendinimo apskaitymui, kuri leis degalų tiekėjams prisidėti prie kovos su klimato kaita ekonomiškai ir technologiškai efektyviausiu būdu.

Siekiant skatinti pažangiųjų biodegalų naudojimą, jų įmaišymas bus užskaitomas dvigubai didesne verte. Pažangiųjų biodegalų gamybai bus tinkamos tik tvarios, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimo kriterijus atitinkančios ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetais paremtos žaliavos.

Atnaujintas ADĮ projektas papildytas nuostatomis, įtvirtinančiomis minimalų biodegalų įmaišymą kiekviename litre visus metus, tai užtikrins stabilias Lietuvoje gaminamų biodegalų gamybos apimtis, darbo vietų biodegalų gamybos srityje išlaikymą. Taip pat siekiama sustiprinti degalų ir biodegalų sektoriaus kontrolę atidžiau tikrinant biodegalų tvarumo sertifikatus ir prižiūrint visą degalų ir biodegalų tiekimo grandinę.

ADĮ projektu įtvirtinamos aiškios kryptys dėl alternatyviais degalais varomų transporto priemonių ir joms reikalingos infrastruktūros plėtros. Didelis dėmesys skiriamas elektromobilumo skatinimui, siekiama skirti finansinę paramą tol, kol kas dešimtas lengvasis automobilis bus varomas elektros energija. Taip pat projekte įtvirtinamos nuostatos dėl viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemos ir Darnaus judumo fondo sukūrimo.

Ypatingas dėmesys skiriamas krovininio transporto sektoriaus transformacijai, siekiama kad biometano ir žaliojo vandenilio vartojimas palyginti su galutiniu transporto sektoriaus energijos suvartojimu pasiektų bent 5,2 procento 2030 m. Taip pat būtų skatinama ir gamtinių dujų vartojimo infrastruktūra kol gamtinių dujų ir biodujų dalis bendroje transporte suvartojamų degalų struktūroje sudarys 32 proc.

Numatoma, kad iki 2029 m. visas viešasis keleivių vežimo keliais transportas, įskaitant taksi bei pavėžėjimo paslaugas teikiančių asmenų transporto priemones, būtų pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus.

Pereinant prie netaršaus transporto naudojimo, gerąjį pavyzdį rodyti įpareigojamas viešasis ir komercinis sektorius. Iki 2025 m. 60 proc. lengvųjų transporto priemonių ir 80 proc. autobusų įsigyjant per viešuosius pirkimus turės būti taikomi  „žalieji“ kriterijai. Siekiama, kad iki 2030 m. per viešuosius pirkimus būtų įsigyjami tik netaršūs autobusai ir lengvieji automobiliai, o netaršių sunkiųjų transporto priemonių kiekis būtų ne mažiau kaip 16 proc. Savivaldybės miestuose turės nustatyti mažos taršos transporto zonas ir įtvirtinti lengvatines sąlygas alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms.

 

Viešąją konsultaciją galima rasti čia.