Energetikos ministerija: darbuotojus atleidžia privati bendrovė, o ne politikai

Data

2015 11 02

Įvertinimas
0
435862ixxixzr1v.jpg

Energetikos ministerija, reaguodama į bendrovės „Vilniaus energija“ paskelbtą informaciją apie atleidžiamus darbuotojus, atkreipia visuomenės dėmesį, kad sprendimus priimti ar atleisti darbuotojus priima pati šilumos tiekimo įmonė, o ne ministerija ar Vyriausybė.

Energetikos ministerija primena teisės aktuose įtvirtintą nuostatą, kad šilumos tiekimas yra savivaldybių ir licencijuoto šilumos tiekėjo atsakomybė. Vilniaus atveju tai yra bendrovė „Vilniaus energija“. Ši bendrovė pati sprendžia, kiek darbuotojų reikia saugiam ir patikimam šilumos tiekimui Vilniaus miesto šilumos vartotojams užtikrinti.

Tai, kad pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija elektros gamybos kvotos termofikacinėse elektrinėse bus panaikintos, buvo žinoma jau anksčiau. Todėl ir ruoštis tam reikėjo iš anksto. Palikus galioti elektros gamybos kvotas, toliau būtų remiama nekonkurencinga elektros gamyba ir didinama elektros energijos kaina visiems elektros vartotojams.

Energetikos ministerija yra skelbusi, kad nustojus gaminti šilumos energiją Vilniaus Trečiojoje termofikacinėje elektrinėje, Vilniuje yra užtektinai kitų instaliuotų šilumos gamybos pajėgumų Vilniaus miesto vartotojų šilumos poreikiams patenkinti. Informacija apie Vilniuje esančius šilumos gamybos pajėgumus yra skelbiama viešai.

Tačiau „Vilniaus energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybė turi atsakyti į klausimą dėl rezervinio kuro saugojimo ir Trečiosios termofikacinės elektrinės operatyvaus panaudojimo galimų avarinių situacijų atveju. Už šiuos ir kitus šilumos ūkio valdymo klausimus yra tiesiogiai atsakingas licencijuotas šilumos tiekėjas ir turto savininkas, o ne Energetikos ministerija.

Energetikos ministerija taip pat atkreipia dėmesį, kad Vyriausybė nėra nusprendusi uždaryti Vilniaus Trečiosios termofikacinės elektrinės. Į diskusijas dėl šios elektrinės vietos valstybės energetikos sistemoje yra įtraukta ir savivaldybė bei bendrovė „Lietuvos energija“.

Daugiau informacijos –
Mantas Dubauskas
Ministro patarėjas
Tel. 8 706 64812, mob. tel. 8 670 40074
El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt