Energetikos forume Sopote pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0
Energetikos forume Sopote pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje
Energetikos forume Sopote pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai energetikoje
Vakar, gruodžio 16 d., Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius dalyvavo 8-ajame Energetikos forume Sopote (Lenkija). Forume ministras pristatė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai rezultatus siekiant ES energetikos politikos tikslų. 

„Pagrindinis ES energetikos politikos tikslas – tvari, konkurencinga ir saugi energetikos sistema. Siekdami šio tikslo turime rasti kompromisą tarp nacionalinių, regioninių interesų ir formuoti bendrą Europos politiką. Visų pirma tai reiškia, jog turime užbaigti kurti ES energijos vidaus rinką bei sustiprinti ES pozicijas kalbant su išorės partneriais vienu balsu. Todėl ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva šiais klausimais parengė du Tarybos pranešimus, kuriuos patvirtino visos ES valstybės narės praeitą savaitę vykusioje Energetikos Taryboje“ – kalbėjo J. Neverovičius.

Pranešimuose įvertinama pažanga, identifikuojamos silpnosios įgyvendinamos politikos vietos, reikalaujančios išskirtinio dėmesio, bei siūlomi tolimesni žingsniai siekiant ES energijos vidaus rinkos užbaigimo ir išorinės energetikos politikos dimensijos sustiprinimo. J. Neverovičius pabrėžė, kad savęs įsivertinimas ir kontrolė yra būtini norint sklandžiai įgyvendinti tokius svarbius ir daugialypius tikslus. Todėl šios ataskaitos – esminis postūmis priimant tolimesnius sprendimus.

Energetikos forumas Sopote skirtas aptarti pagrindinius ES ir Vidurio Europos regiono energetikos politikos klausimus. 8-ajame Energetikos forume dalyvavo apie 400 regiono ir kitų ES šalių politikos ir verslo atstovų.


Nuotrauka: http://www.forum-ekonomiczne.pl/8th-energy-forum/