header image

Elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmas jau svarstomas Seime

Data

2020 01 14

Įvertinimas
0
turn-on-2917047_1920.jpg

Seimas pradeda svarstyti Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kurį patvirtinus šalyje būtų galima sukurti ir įgyvendinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Jis užtikrintų patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Šiuo metu Lietuvos elektros energetikos rinka nesuteikia pakankamai paskatų vystytis patikimai prieinamai, lanksčiai ir konkurencingai elektros energetikos sistemos pajėgumų rinkai. Tokia situacija yra susiklosčiusi ir kitose ES šalyse, o vienas iš konkurencingiausių būdų pajėgumų elektros energetikos sistemoje trūkumui spręsti pajėgumų užtikrinimo mechanizmas.

Šis pajėgumų mechanizmas užtikrintų patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 metų atsijungiant nuo Rusijos elektros tinkų ir sinchronizuojantis su kontinentinės Europos tinklais.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus. Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir kaupimo įrenginiai (pavyzdžiui, baterijos), nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas yra svarbus siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų tikslų, susijusių su elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, vietinės elektros gamybos didinimu ir sklandžia Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos energetikos sistema.

Kauno technologijos universiteto mokslininkams tikimybiniu metodu įvertinus Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą 2019–2024 m. ir 2025–2030 m. laikotarpiais, nustatyta, kad nuo 2025 m. atsiras vietinės patikimai prieinamos generacijos trūkumas Lietuvos elektros energetinės sistemos adekvatumui užtikrinti. Įgyvendinant elektrose energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kaip tik ir bus užtikrintas Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumas ir išsprendžiami sistemos iššūkiai, kurie atsirastų po 2025 m.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siūloma įtvirtinti pajėgumų užtikrinimo mechanizmą, kuris leistų užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą pasiekiant tikėtiną apkrovos praradimo tikimybę (LOLE – angl. Lost of Load Expectation) ne didesnę kaip 8 val. per metus. Šiuo metu teisės aktai tikėtinos apkrovos praradimo tikimybės nenumato.