Elektros energijos perdavimo tinklo modernizavimui – beveik 3 mln. eurų investicija

Data

2018 12 19

Įvertinimas
0
transformers-547355_1920.jpg

Gruodžio 13 d. dviem elektros energijos perdavimo tinklo modernizavimo projektams skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas. Įgyvendinus abu projektus, elektros perdavimo tinklas veiks patikimiau ir bus užtikrintas stabilesnis visos elektros sistemos darbas. Abu projektus įgyvendins elektros tinklo perdavimo operatorius AB „Litgrid“.

Projekto „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“ bendra vertė 1,39 mln. eurų, iš kurių 695,5 tūkst. eurų bus finansuojama ES fondų lėšomis. Rekonstruojant Aleksoto transformatorių pastotės skirstyklą, bus diegiamos pažangios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemos, kurios užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kauno miesto savivaldybėje.

Įgyvendinus projektą, sumažės gedimų dažnis ir trukmė, kas padidins vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Taip pat šie modernizavimo darbai padės įgyvendinti aplinkosauginius įsipareigojimus – seni įrenginiai, užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais specialiomis dujomis užpildytais įrenginiais.

Tuo tarpu projekto „110 kV OL ruožo Neris-Molėtai-Utena modernizavimas (rekonstravimas) elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimui“ bendra vertė siekia beveik 1,6 mln. eurų, iš kurių apie 738,2 tūkst. eurų finansuojama ES fondų lėšomis. Įgyvendinus šį projektą, bus modernizuotos  110 kV oro linijos ruože Neris-Molėtai-Utena – jose bus įrengtos naujos pažangios žaibosaugos technologijos bei kiti infrastruktūros elementai.

Šis perdavimo tinklo modernizavimo projektas prisidės prie patikimo ir kokybiško elektros energijos perdavimo ir tiekimo tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse. Taip pat jis leis užtikrinti efektyvesnį šiame linijų ruože esančių pastočių įrenginių nuotolinį valdymą, aukštesnę paslaugų kokybę bei mažins oro linijų eksploatavimo išlaidas.

Abu projektai prisidės užtikrinant elektros perdavimo tinklo patikimą ir stabilų darbą bei nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą.

Daugiau informacijos apie projektus rasite šioje svetainėje.