Elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimus spręs Vyriausybės komisija

Data

2013 12 19

Įvertinimas
0
Elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimus spręs Vyriausybės komisija
Elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimus spręs Vyriausybės komisija
Gruodžio 18 d. Vyriausybės posėdyje pritarta nutarimo projektui dėl Vyriausybės komisijos elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimams spręsti sudarymo. Komisija sudaroma atsižvelgiant į tai, kad šiuos klausimus š. m. lapkritį vykusiame Baltijos šalių Premjerų susitikime nutarta spręsti tarpvyriausybiniu lygiu. Vyriausybės komisija bus atsakinga už nacionalinės pozicijos suformulavimą tarpvyriausybinio lygio klausimams spęsti.

  Nutarimu šiai komisijai pavesta spręsti elektros energijos gamybos, sinchronizacijos ir rinkos veikimo klausimus ir formuluoti pasiūlymus dėl šių klausimų nacionalinei pozicijai Baltijos Ministrų Tarybos Vyresniųjų pareigūnų komitete. Komisijai pavedama parengti kompleksinį atvirų klausimų, įvardintų potencialių investuotojų bendroje pozicijoje dėl naujos branduolinės elektrinės projekto ekonominio vertinimo, sprendimo planą, o vėliau – Vyriausybei pateikti siūlymus dėl šių klausimų sprendimo būdų ir alternatyvų. Komisija, atsižvelgdama į Baltijos Ministrų Tarybos Vyresniųjų pareigūnų komiteto sprendimus taip pat turėtų spręsti ir dėl baigtinio atvirų klausimų sąrašo projekto bendrovei įsteigti.  

Estijos, Latvijos ir Lietuvos energetikos įmonės rugsėjo mėn. parengė savo poziciją dėl naujos branduolinės elektrinės projekto. Šioje pozicijoje Lietuvai kaip šaliai, kurioje galėtų būti statoma nauja branduolinė elektrinė, yra keliami konkretūs klausimai. Šiuos klausimus Vyriausybės komisija turėtų įvertinti ir atsakyti, ar regioninių partnerių keliami lūkesčiai yra pakeliami Lietuvai ir ką reikia padaryti, kad galėtume būti užtikrinti šio projekto konkurencingumu.

Komisijai taip pat pavesta siekti kartu su Estija ir Latvija parengti bendrą poziciją ir veiksmų planą dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu ir pateikti pasiūlymus efektyvesniam elektros rinkos veikimui Baltijos šalyse užtikrinti. Š.m. rugsėjo mėn. buvo pabaigta „Baltijos valstybių integracija į ES vidaus elektros energijos rinką. Galimų jungčių įrengimo variantų studija“, kurioje Baltijos valstybių perdavimo sistemų operatoriai kartu su Švedijos konsultacijų bendrove „Gothia Power AB“ atliko išsamią Baltijos valstybių integracijos į ES vidaus elektros energijos rinką galimybių studiją ir pasiūlė konkrečius scenarijus siekiant Baltijos šalių sinchroninio darbo kontinentinės Europos tinkluose.