header image

EK pateikta nuomonė dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros plano – dar vienas žingsnis pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo link

Data

2020 05 22

Įvertinimas
0
writing-1149962_1920.jpg

Europos Komisija (EK) pateikė oficialią nuomonę dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plano. Ši EK nuomonė yra vienas iš būtinų etapų įgyvendinat pajėgumų užtikrinimo mechanizmą.

Energetikos ministerijos EK pateiktame Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo plane (susipažinti galima čia) pristatytas mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimas, išmaniosios apskaitos elektros energijos vartotojams įdiegimas, kuriama elektros energijos vartojimo duomenų platforma, taip pat ir nuo 2025 metų planuojami įdiegti pokyčiai energijos balansavimo rinkoje.

EK pateiktame vertinime pritariama šioms Lietuvoje įgyvendinamoms elektros rinkos plėtros priemonėms bei pateiktos rekomendacijos dėl naujų priemonių.  EK siūlo:

  • Koordinuoti balansavimo paslaugų teikimą Baltijos šalių regiono mastu. EK rekomenduoja, kad nuo sinchronizacijos su kontinentine Europa Baltijos regionas sudarytų vieną galios ir dažnio valdymo  bloką. Taip bus sudarytos sąlygos dažnio atkūrimo rezervų apimtį nustatyti Baltijos regiono lygmeniu ir taupyti kaštus visoms Baltijos šalims.
  • Įvertinti prielaidas diegti kainodarą, atspindinčią staigų pasiūlos trūkumą rinkoje. Tokia kainodara skatintų rinkos dalyvius aktyviai reaguoti į rinkos signalus ir mažinti elektros energijos vartojimą bei užtikrinti pajėgumų parengtį tada, kai rinkai labiausiai jų reikia t.y. esant stresiniam įvykiui sistemoje. Tokios kainodaros esmė esant staigaus ir didelio pasiūlos trūkumo rinkoje situacijoms balansavimo rezervų kaštus tiksliau atspindėti energijos kainose, sudaryti galimybę rinkos dalyviams susigrąžinti didmeninėje rinkoje patirtas išlaidas ir taip sumažinti adekvatumo problemos mastą. EK palankiai vertina Lietuvos įsipareigojimą nustatyti kainodaros, atspindinčios staigų pasiūlos trūkumą rinkoje, funkciją, tačiau ragina šią funkciją nustatyti ne vėliau kaip iki dalyvavimo ES rankinio dažnio atkūrimo rezervų platformoje pradžios;
  • Įvertinti galimybes diegti reguliavimo apkrova valdymo funkcijas. EK siūlo iš naujo apsvarstyti visas priemones, kurios galėtų skatinti platesnį kaina grindžiamo apkrovos valdymo taikymą, užtikrinti elektros energijos pasiūlos ir paklausos balanso raidos stebėjimą realiu lauko ir sumažinti pikines apkrovas. Šiai rekomendacijai įgyvendinti gali būti panaudoti Lietuvoje diegti planuojami išmaniosios apskaitos prietaisai.
  • Užtikrinti elektros energijos kainų buitiniams vartotojams dereguliavimo proceso eigą. EK teigiamai vertina Seimo jau patvirtintus sprendimus nuo 2020 m. iki 2023 m. etapais atsisakyti mažmeninių elektros kainų reguliavimo buitiniams vartotojams. Įgyvendinus pokyčius, bus sudarytos sąlygos atsirasti realiai tiekėjų konkurencijai, vartotojams bus teikiama daugiau kokybiškų paslaugų, atsiras galimybė pasirinkti labiausiai vartotojo interesus ir poreikius atitinkančius elektros energijos vartojimo planus bei elektros tiekėjus.
  • Koordinuotai su kaimyninėmis šalimis įvertinti tarpsisteminių elektros jungčių su jomis galias. EK ragina Lietuvą, koordinuojant veiksmus su savo ES kaimyninėmis šalimis, rinkos dalyvius laiku ir aiškiai informuoti apie tikėtiną būsimo jungiamųjų linijų pralaidumo raidą, kad rinkos dalyviai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

2020 m. pradžioje Lietuvos elektros rinkos plėtros įgyvendinimo planą EK pateikė viešajai konsultacijai. Rengdama nuomone EK atsižvelgė į konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus.

Gavus EK nuomonę Lietuva priartėjo prie paskutiniojo valstybės pagalbos dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo suderinimo su EK etapo. Lietuvoje kuriamas naujasis pajėgumų užtikrinimo mechanizmas skirtas užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos darbą ir pakankamą elektros energijos tiekimo saugumo lygį po 2025 m.

Šiuo metu Seime svarstomas Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas, kurį patvirtinus būtų įgyvendintas pajėgumų užtikrinimo mechanizmas. Lietuva, kaip ir daugelis ES šalių, elektros energetikos sistemoje susiduria su panašiomis problemomis – trūksta paskatų vystytis patikimai, prieinamai, lanksčiai ir konkurencingai elektros energetikos sistemos pajėgumų rinkai. Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas yra vienas konkurencingiausių būdų šiai problemai spręsti.

EK vertinimas.