DNR plane - investicijos į II kartos biodegalų gamybą

Data

2020 09 30

Įvertinimas
1
sustainability-3300869_960_720.jpg

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlymui į Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą įtraukti priemonę, kuri skirta finansuoti II kartos biodegalų gamybos pajėgumų didinimą. Šiai priemonei iš DNR lėšų būtų skirta 1 mln. eurų.

Paramos koncepcijoje numatyta skatinti II kartos bioetanolio ir biodyzelino gamybos pajėgumus išnaudojant Lietuvoje susidarantį žaliavų potencialą. II kartos biodegalų gamyba itin reikalinga siekiant ambicingų ŠESD mažinimo tikslų ir transporto sektoriaus dekarbonizvimo.

Lietuvos nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija numato 15 proc. AEI dalies transporto sektoriaus galutiniame suvartojime tikslą 2030 metams, kurio didžiąją dalį planuojama pasiekti būtent per biodegalų naudojimo skatinimą.

Ši infrastruktūra leis padidinti biodegalų gamybos pajėgumus Lietuvoje, kurie šiuo metu koncentruoti ties I kartos biodegalų pramone. Tuo pačiu tai sudarys galimybes degalų tiekėjams įsigyti tokios rūšies degalus palankesnėmis kainomis, o Lietuva atitinkama dalimi sumažins iškastinių naftos degalų importą

Naudojant II kartos biodegalus transporto priemonėse išmetama vidutiniškai iki 90 proc. mažiau ŠESD palyginti su naudojamu tuo pačiu mineralinės kilmės naftos degalų kiekiu.

Patvirtinta paramos schema turės būti suderinta su Europos Komisija dėl jos atitikties valstybės pagalbos reikalavimams, todėl numatoma, kad kvietimai teikti paraiškas turėtų prasidėti kitų metų pirmajame ketvirtyje.