Dėl Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano dėl direktyvos 2010/75/ES reikalavimų įgyvendinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Data

2014 12 17

Įvertinimas
0
Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionaliniam planui dėl direktyvos 2010/75/ES reikalavimų įgyvendinimo atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau -SPAV) atlikta vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – SPAV aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 11.2 punkto nuostatomis.

Nacionalinio lygmens plano SPAV subjektai - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pateikė pastabas atrankos dokumentui, kurį Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užsakymu atliko UAB „COWI Lietuva“.

Vadovaujantis SPAV aprašo 16 punkto nuostatomis, 2014 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje įvykusio pasitarimas gautų pastabų įvertinimui. Plano organizatoriaus (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija) ir SPAV dokumentų rengėjas (UAB „COWI Lietuva“) atsižvelgė į gautas pastabas ir atnaujinimo atrankos dokumentą, kurį 2014 m. kovo 25 d. pateikė subjektams.

Įvertinus tai, kad Europos Komisija 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu 2013/751/ES pritarė pereinamojo laikotarpio nacionaliniam planui bei atsižvelgiant į tai, kad atrankos dokumentas buvo atnaujintas pagal subjektų gautas pastabas , nuspręsta  neatlikti Lietuvos Respublikos pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano įgyvendinimo strateginio pasekmių  aplinkai vertinimo.

Apie šį sprendimą aukščiau minėti subjektai jau buvo informuoti 2014 m. kovo 25 d. Su atrankos dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje.

Daugiau informacijos: