Dėl energijos tiekėjo kaltės atsiradusios nepriemokos – tik už du mėnesius

Data

2017 12 29

Įvertinimas
0
nepriemokos.jpg

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja tvarka pagal kurią energijos vartotojams nepriemokos už suvartotą energiją, kurios susidarė ne dėl paties vartotojo, o dėl energijos tiekėjo kaltės, bus skaičiuojamos tik už du mėnesius. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė tokią tvarką įtvirtinančius poįstatyminius aktus.

„Iki šiol nebuvo vieningos ir pakankamai aiškios tokių nepriemokų, kurios atsirado dėl energijos tiekėjo kaltės, skaičiavimo tvarkos. Nauja tvarka yra teisingesnė, numato protingus dėl energijos tiekėjo kaltės susidariusių nepriemokų skaičiavimo terminus ir gina vartotojų teises bei interesus“, - sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Iki šiol skirtingiems energetikos sektoriams (šilumos, karšto vandens, gamtinių dujų, elektros energijos) buvo nustatyti skirtingi nepriemokų, susidariusių dėl tiekėjo kaltės ar jo padarytų apskaitos ar techninio pobūdžio klaidų, išieškojimo iš vartotojų terminai. Pavyzdžiui, dėl gamtinių dujų tiekėjo kaltės ar apskaitos klaidų susidariusios skolos už suvartotą energiją galėjo būti išieškomos už trejus metus, šilumos sektoriuje - už 2 mėnesius. Tuo metu elektros sektoriuje tokie laikotarpiai išvis nebuvo aiškiai nustatyti.

Naujoji tvarka užkirsti kelią situacijoms, kai buitiniams vartotojams energijos tiekėjai pateikia sąskaitas už nepagrįstai ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, už penkerius metus.   

Seimas Energetikos ministerijos pasiūlytus Energetikos įstatymo pakeitimus dėl naujos nepriemokų skaičiavimo tvarkos priėmė lapkritį. Pagal naują tvarką dėl energetikos įmonės veiksmų ar neveikimo susidariusi nepriemoka už suvartotą energiją  vartotojui galės būti skaičiuojama ne daugiau kaip už du mėnesius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant delspinigių. Tuo pačiu, vartotojų permokos energijos tiekėjams už suvartotą energiją ar energijos išteklius bus skaičiuojamos už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.