Dar daugiau gaminančių vartotojų galės prijungti savo elektrines

Data

2020 05 15

Įvertinimas
0
paper-3309829_1280.jpg

Energetikos ministerija nuo šiandien kviečia tekti paraiškas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektams. Šiam kvietimui, bus skirta 3,5 mln. eurų, o ateityje ši suma bus didinama iki 6,5 mln. eurų. Iš viso 2014–2020 m. skirstomiesiems tinklams modernizuoti ir jų plėtrai skirta daugiau nei 40 mln. eurų.

„Investicijas į skirstomuosius tinklus šiame kvietime ateityje didinsime dvigubai, nes tai leis didinti ir darbų apimtis bei užtikrinti darbo vietas, kas ypač svarbu šiandieninėje ekonominėje  situacijoje. Atnaujinti elektros tinklai reiškia, kad energija bus naudojama efektyviau, o vartotojams užtikrinimas patikimesnis tiekimas. Šie projektai taip pat prisidės ir prie spartesnio ir sklandesnio gaminančių vartotojų elektrinių integracijos į tinklus“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

Dalis gaminančių vartotojų susidurdavo su problemomis, norėdami prijungti savo didesnės galios elektrines prie skirstomųjų tinklų, dėl to, kad tinklai pasenę. Tai sukeldavo sunkumų prijungiant naujas elektrines ir reikalaudavo papildomų investicijų iš gaminančių vartotojų. Įgyvendinus projektus dar daugiau gaminančių vartotojų galės prisijungti prie skirstomųjų tinklų be papildomų asmeninių išlaidų.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai. Finansavimas taip pat galės būti skiriamas transformatorių pastočių, skirstyklų, elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimui, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Prioritetas bus teikiamas tiems projektas, kuriuos įgyvendinus labiausiai sumažės elektros nuostoliai. Vienam projektui galės būti skiriama nuo 300 tūkst. eurų. Finansuojama bus iki 50 proc. projekto vertės, likusią dalį investuoti turės projekto vykdytojas.

Energetikos ministerijos administruojamos priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslas - užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemą, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį elektros energijos tiekimo patikimumą tinklo vartotojams.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt

Paraiškos pagal paskelbtą kvietimą gali būti teikiamos iki 2020 m. liepos 15 d.

 Kvietimą rasite čia.