Baltijos Ministrų Taryboje pabrėžta SGD terminalo svarba regionui

Data

2015 11 30

Įvertinimas
0
71711_2e3085db266d3a7eca81742a05f5de52.jpg

2015 m. lapkričio 20 d. Vilniuje įvyko 21-asis Baltijos Asamblėjos (BA) ir Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) susitikimas. Ministrai aptarė pagrindinius regiono saugumo ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos bendradarbiavimo klausimus. Susitikimo metu Baltijos šalys įvertino bendrus 2015 metų prioritetus bei nustatė 2016 metų tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo tikslus.

Vienas svarbiausių BMT aptartų klausimų buvo energetinės nepriklausomybės užtikrinimas ir SGD terminalo Klaipėdoje svarba. Taryba pareiškė, jog Baltijos valstybės ir toliau tęs glaudų bendradarbiavimą bei užtikrins sąžiningą konkurenciją ieškodamos tinkamiausių būdų diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą į regioną. Prieiga prie regioninio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje, požeminės dujų saugyklos (UGS) eksploatavimas Inčukalnyje ir ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas Baltijos valstybių gamtinių dujų sektoriuje yra būtinos regioninės dujų rinkos sukūrimo sąlygos.

Susitikimo metu ministrai įsipareigojo stiprinti valstybių bendradarbiavimą ir užtikrinti regioninį energetinį saugumą. Taip pat Baltijos valstybės susitarė kartu spręsti klausimus, susijusius su elektros energetikos sektoriaus plėtojimu: tinklų sinchronizavimu su kontinentinės Europos tinklais, bendrus elektros gamybos projektus bei elektros energijos rinkos veikimą. Regioninės dujų rinkos sukūrimo priemonės bei jų įgyvendinimas buvo paminėtas, kaip dar vienas glaudaus bendradarbiavimo aspektas. Taip pat buvo nutarta, jog Baltijos valstybės turėtų labiau bendradarbiauti plėtojant ir diegiant pažangiąsias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir energijos efektyvumo didinimo technologijas. Skatinama konkurencinga, saugi ir tvari, klimato kaitos poveikiui atspari mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) yra Baltijos šalių vyriausybių bendradarbiavimo institucija. Ji buvo įkurta 1994 m. birželio 13 d. Taline. Pagrindiniai BA ir BMT prioritetai yra regiono saugumo užtikrinimo priemonių stiprinimas kartu su NATO sąjungininkais, bendradarbiavimas įgyvendinant ES Rytų kaimynystės politiką, Baltijos valstybių integracijos į ES rinkas ir tinklus bei sujungimo su jais spartinimas, energetinio saugumo stiprinimas ir Baltijos regioninės energetikos rinkos kūrimas, bendradarbiavimas Baltijos valstybių informacinio saugumo stiprinimo srityje. 2015 metais BA ir BMT pirmininkauja Lietuva.

 

Daugiau informacijos:

Birutė Jocaitė

Tel. 8 706 64870,

Mob. tel. 8 684 53957

El.p. birute.jocaite@enmin.lt