Baigtas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų šilumos katilinių ir perdavimo tinklų modernizavimui skirstymas

Data

2013 12 06

Įvertinimas
0
Baigtas 2007-2013 m.  ES struktūrinės paramos lėšų šilumos katilinių ir perdavimo tinklų modernizavimui skirstymas
Baigtas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų šilumos katilinių ir perdavimo tinklų modernizavimui skirstymas
Šiandien įvykusio Energetikos projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo paskirstytos paskutinės 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos, iš kurių bus finansuojamas šilumos katilinių bei šilumos perdavimo tinklų modernizavimas. 

Šiandien beveik 31 mln. Litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo paskirstyta šilumos tiekimo tinklų atnaujinimui ir įrengimui, Energetikos ministerijai inicijavus papildomą (IV) kvietimą teikti paraiškas. Energetikos ministerija teikė visą reikiamą pagalbą, kad numatyta ES struktūrinė parama būtų padidinta ir nukreipta šilumos perdavimo tinklų modernizavimui ir naujų įrengimui, bei aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais, kad minėta suma būtų laiku ir tinkamai įsisavinta.

Šalies katilinėms modernizuoti, pritaikant jas biokuro naudojimui, ir naujų biokatilinių statybai, pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas buvo paskirstyta daugiau nei 20 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Katilinių modernizavimo projektai bus įgyvendinami Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio savivaldybėse, kurių metu bus rekonstruojami esami, pritaikant juos biokuro naudojimu, bei pastatyti nauji biokuro katilai. Projektų įgyvendinimas leis diferencijuoti kuro naudojimą šilumos gamybai, iš dalies pakeis kuro balansą didinant atsinaujinančių išteklių panaudojimą ir sumažins iškastinio kuro importą šalyje.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta, kad biokuro dalis šilumos tiekimo sektoriaus balanse turi siekti 60 proc. Efektyvus vidinių energijos išteklių panaudojimas ne tik lems energijos kainų mažėjimą, bet ir prisidės prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimo. Įvertinus biokuro vartojimo plėtrą, gaminant šilumą ir elektrą centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje bei kituose ūkio sektoriuose bei energijos vartojimo efektyvumo augimo bei migracijos/emigracijos tendencijas, manoma, kad 2020-2025 metais bendras vietinio kuro poreikis sieks apie 1,5 milijonus tonų naftos ekvivalento, tai yra – mažiau, nei 70 procentų viso turimo vietinio potencialo.

Įgyvendinus minėtus projektus bus pagerinta esamų šilumos tinklų būklė, padidintas energijos tiekimo patikimumas ir saugumas bei sumažinti šilumos energijos nuostoliai. Minėti projektai bus įgyvendinami Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto, Visagino miesto, Alytaus miesto, Druskininkų miesto, Marijampolės miesto, Utenos miesto, Kupiškio, Kėdainių, Rokiškio, Biržų, Kelmės, Gargždų savivaldybėse (Klaipėdos r.), Nemenčinės mieste (Vilniaus r.) ir Bezdonių miestelyje (Vilniaus r.). Centralizuotai šilumą vartojantys gyventojai jau kitą šildymo sezoną turėtų pajusti tiesioginę šių investicijų naudą ir už šilumą mokės ženkliai mažiau nei iki šiol.

Per visą 2007-2013 m. finansavimo periodą šilumos tinklų modernizavimui bus panaudota beveik 220 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų, o pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ per visą 2007-2013 m. laikotarpį iš viso bus panaudota beveik 270 mln. litų ES lėšų.