Atvira ir konkurencinga mažmeninė elektros energijos tiekimo rinka atvers naujas galimybes vartotojams

Data

2019 11 15

Įvertinimas
0
20821_68810154ef6e0ae6e84f68bd68db8b5c.jpg

Energetikos ministerija pateikė Vyriausybei Energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama laipsniškai iki 2023 m. atsisakyti mažmeninių kainų reguliavimo buitiniams vartotojams. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) nustatytus reikalavimus, siekiama užtikrinti efektyvų elektros energijos tiekimo paslaugų rinkos plėtrą ir sklandžiai pereiti nuo reguliuojamos prie konkurencija grįstos mažmeninės elektros tiekimo rinkos.  

„Daugumoje ES šalių, taip pat ir kaimyninėse, gyventojai gali ir aktyviai renkasi elektros tiekėjus. Lietuvoje iki šiol elektros tiekime buitiniams vartotojams dominuoja visuomeninis tiekėjas. Pasitelkiant gerąją kitų šalių patirtį, siekiame sudaryti sąlygas plėtotis aktyviai ir konkurencingai mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkai. Didesnė konkurencija leidžia tikėtis kokybiškesnių paslaugų, galimybių vartotojams pasirinkti labiausiai jų ekonominius interesus ir poreikius atitinkančius elektros energijos vartojimo planus“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šiuo metu beveik visi buitiniai vartotojai elektrą perka naudodamiesi visuomeninių tiekėjų (daugiausia „Ignitis“) paslaugomis, o elektros energijos kaina ne dažniau kaip kas pusę metų yra nustatoma Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu. Įgyvendinus pokyčius bus sudarytos sąlygos rinkoje aktyviai veikti daugiau elektros energijos tiekėjų, o vartotojams atsiras realios galimybės rinktis iš keleto alternatyvių pasiūlymų.

Įstatymų pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas sukurti duomenų kaupimo ir mainų platformą (vadinamasis „data hub“), taip sudarant sąlygas konkurencijos mažmeninėje elektros energijos rinkoje didėjimui.

Energetikos ministerija siūlo atsisakyti visuomeninio elektros energijos tiekimo modelio ir elektros energijos tiekimo kainų reguliavimo buitiniams vartotojams pereinant prie nepriklausomu elektros energijos tiekimu grįsto rinkos modelio. Šį pasikeitimą siūloma įgyvendinti trimis etapais.

Pirmuoju etapu – nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų atsisakyta galutinės elektros energijos kainos reguliavimo daugiausiai elektros suvartojantiems vartotojams, t. y. tiems, kurie per metus suvartoja daugiau nei 5 000 kWh, taip pat visiems buitiniams vartotojams, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos elektros tinklų ir atitinkamoms bendrijoms bei bendruomeninėms organizacijoms ir asociacijoms. Tai negaliotų pažeidžiamiems vartotojams, tai yra tiems, gyventojams, kurie gauna socialinę paramą.

Antruoju etapu – nuo 2022 m. sausio 1 d. būtų atsisakyta galutinių elektros energijos kainų reguliavimo visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas per metus bus daugiau nei 1 000 kWh, išskyrus pažeidžiamus vartotojus.

Trečiuoju etapu – nuo 2023 m. sausio 1 d. galutinės elektros energijos kainos būtų nebereguliuojamos visiems buitiniams vartotojams ir jie turėtų pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Siekiant apsaugoti pažeidžiamus vartotojus yra numatoma, kad visuomeninis elektros energijos tiekimas jiems pasibaigtų paskutiniuoju etapu, nepriklausomai nuo elektros suvartojimo kiekio. Be to, siūloma įtvirtinti įstatymu, kad jiems bus taikoma palankesnė garantinio tiekimo kainodara tais atvejais, kai nėra pasirenkamas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas arba pasirinktas tiekėjas nevykdyto savo pareigų.

Elektros energijos kainos reguliavimo buitiniams vartotojams atsisakymas vyks kartu su išmaniųjų elektros energijos skaitiklių diegimu. Išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos, išmanieji elektros energijos tinklai bei bendra duomenų kaupimo ir apsikeitimo jais platforma ilgainiui gyventojams leis daug paprasčiau stebėti ir vertinti savo elektros suvartojimo poreikius ir pagal juos rinktis geriausiai tinkantį elektros energijos tiekėjo pasiūlymą.

Numatoma, kad mažmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimas  užtikrins aktyvų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų dalyvavimą rinkoje, kartu paskatins naujų tiekėjų atėjimą, sudarys sąlygas skaidriai tiekėjų konkurencijai. Visa tai turės teigiamą poveikį vartotojų aptarnavimui ir paslaugų kokybei.

Elektros energijos rinkos liberalizavimas yra vienas iš Lietuvos įsipareigojimų ES. Estija šiuos įsipareigojimus jau įvykdė 2013 m., Latvija – 2015 m.