Atveriamos naujos galimybės dar vienos atsinaujinančios energijos rūšies – žaliųjų dujų rinkos plėtrai

Data

2019 05 31

Įvertinimas
0
BFL_8756.jpg

Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ nuo birželio 1 d. verslui pradės teikti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijas. Tai numatyta šių metų gegužę pasirašytame Energetikos ministro įsakyme.

„Kilmės garantijų sistema leidžia registruoti ir stebėti pagaminamų žaliųjų dujų kilmę ir panaudojimą Lietuvoje, o šio kuro vartotojai galės būti tikri, kad jų vartojamos dujos yra pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Ši sistema itin naudinga bendrovėms, siekiančioms savo veikloje naudoti ekologišką, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje pagamintą energiją“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pasak S. Bilio, atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip žaliosios dujos, plėtra priartina mus prie siekiamo Lietuvos tikslo tapti žalios energijos šalimi. Tendencijos rodo, kad žaliosios dujos, o taip pat ir galimybė sertifikuotai pagrįsti energijos ekologiškumą Europoje vis didėja. „Įsteigdami nacionalinį žaliųjų dujų kilmės garantijų registrą atveriame galimybes didinti atsinaujinančių išteklių dalį bendrame pagaminamos arba sunaudojamos energijos portfelyje“, – sako S. Bilys. Jo teigimu, nepriklausoma nuo iškastinio kuro energetikos ateitis turi būti grindžiama įvairių rūšių atsinaujinančia energija.

Lietuvoje bus pripažįstamos ir kitų Europos Sąjungos valstybių išduotos kilmės garantijos, tai reiškia, bus sudaryta galimybė importuoti ir eksportuoti kilmės garantijas į šalis su kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai yra sujungta Lietuvos dujų sistema.

Nacionalinio žaliųjų dujų kilmės garantijų registro administravimo funkciją atliksiantis „Amber Grid“ teiks kilmės garantijas dujų iš atsinaujinančių išteklių gamintojams bei jų perleidimą tiekėjams ar galutiniams vartotojams, kurie savo veikloje naudoja žaliąsias dujas. Įpareigojimas Lietuvoje įsteigti dujų, pagamintų iš AEI kilmės garantijų, registrą įtvirtintas Europos Sąjungos Atsinaujinančių išteklių direktyvoje, perkeltoje į nacionalinius teisės aktus.

Žaliosios dujos gaminamos iš biomasės ar kitų atsinaujinančių energijos išteklių. Kilmės garantija bus suteikiama vienam energijos vienetui – vienai megavatvalandei (MWh), patiektai į gamtinių dujų perdavimo tinklą. Kilmės garantijų registre registruojamas kilmės garantijų suteikimas, perdavimas ir panaikinimas. Kiekvienam iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos energijos vienetui bus suteikta ne daugiau kaip viena kilmės garantija. Registras taip pat reikalingas atlikti kilmės garantijų naudojimo, importo ir eksporto priežiūrą bei kontrolę.

Ekologiškų dujų sertifikatai, pagrindžiantys žaliųjų dujų kilmę, reikalingi dujų iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, šilumos sektoriui ir net automobilių pramonei. Pirkėjai įsigyja sertifikatus, kad galėtų dokumentais patvirtinti žaliųjų dujų produktų, naudojamų šilumos sektoriuje žaliavinę kilmę, komunalinių pastatų šildymą, aplinkos taršos  mažinimą arba įmonių įgyvendinamą socialinę atsakomybę.

Dujų iš AEI gamyba ir tiekimas į dujų tinklus Europoje auga ir matuojamas jau dešimtimis teravatvalandžių (TWh). Viena iš lyderių Europoje yra Danija, kur pagaminamo biometano, tai yra išvalytų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių išteklių sertifikatai parduodami ne tik šalies viduje, bet ir Švedijoje, Vokietijoje bei kitose ES šalyse. Danijoje 2018 m. biometanas sudarė apie 7 proc. visų šalyje sunaudojamų dujų.

Išsami informacija apie žaliųjų dujų kilmės garantijas: https://www.ambergrid.lt/lt/paslaugos/zaliuju-duju-kilmes-garantijos