Aptartos vandenilio technologijų plėtros galimybės

Data

2020 09 18

Įvertinimas
0
office-620822_1920.jpg

Šiandien Energetikos ministerijos iniciatyva įvyko diskusija vandenilio technologijų vystymo Lietuvoje galimybių tema. Nuotoliniu būdu galimybes šioje srityje aptarė ministerijos ir kitų valstybės institucijų, Valstybės valdomų įmonių, pramonės, mokslinių tyrimų institutų ir kitų sričių atstovai.

Susitikimo metu nuspręsta kurti reguliarų formatą vandenilio technologijų potencialui Lietuvoje aptarti. Siūlymus dėl tokio formato steigimo ar esamų bendradarbiavimo platformų išplėtimo ir pritaikymo pagreitį įgaunančioms platesnėms diskusijoms artimiausiu metu pateiks Energetikos ministerija. Ateityje numatomi reguliarūs susitikimai vandenilio panaudojimo transporto sektoriuje, dujų perdavimo tinkluose, pramonės procesuose, laivyboje. Taip pat bus nagrinėjamos vandenilio technologijų sąsajos su co2 sugavimo, transportavimo ir saugojimo galimybėmis.

„Matome didelį verslo ir mokslo atstovų susidomėjimą vandenilio technologijų pritaikymo energetikoje potencialu. Džiaugiamės, kad pramonė mato vandenilį kaip priemonę žalinti savo gamybą. Tolimesnis šios technologijos vystymas galėtų padėti mažinti CO2 išmetimų kiekį ir padėti įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) ir  Nacionaliniame energetikos ir klimato srities (NEKS) veiksmų plane užfiksuotus tikslus, bei bendrą ES klimato neutralumo siekį iki 2050 metų. Taip pat galėtų būti išnaudojamas esamas Lietuvoje vystomų energetikos technologijų potencialas, matome daug galimybių įvairių skirtingų sričių sinergijai“, – sako energetikos viceministrė Lina Sabaitienė.

Taip pat susitikimo metu Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje (ES) pristatė šiuo metu ES vykstančias iniciatyvas ir būtinybę identifikuoti šalies prioritetus. Energetikos ministerijos atstovai pasidalino informacija apie vandenilio reikšmę šiuo metu rengiamame Alternatyvių degalų įstatymo projekte, bei finansavimo ir bendradarbiavimo galimybėmis ES formatuose.

ES Vandenilio strategijoje numatyta siekti integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energijos gamybos ir pastatų sektorius visoje Europoje. Strategijoje nagrinėjama, kaip esamą potencialą paversti realybe per investicijas, reguliavimą, rinkos kūrimą ir mokslinius tyrimus bei inovacijas. 2020 iki 2024 m. Europos Komisija rems bent 6 GW atsinaujinančių vandenilio elektrolizatorių įrengimą ES ir iki 1 mln. tonų atsinaujinančio vandenilio pagaminimą. Nuo 2025 m. iki 2030 m. vandenilis turi tapti neatsiejama mūsų integruotos energetikos sistemos dalimi, turint bent 40 GW atsinaujinančių vandenilio elektrolizatorių ir ES pagaminant iki 10 mln. tonų atsinaujinančio vandenilio.  Nuo 2030 iki 2050 m. atsinaujinančios vandenilio technologijos turėtų būti plačiai naudojamos visuose sunkiai dekarbonizuojamuose sektoriuose.

Vandenilio panaudojimo energetikoje, pramonėje ir transporte skatinimas numatytas šį mėnesį patvirtintame Lietuvos energetikos inovacijų ekosistemos stiprinimo veiksmų plane. Su planu susipažinti galima čia.