header image

Aiškėja „žaliosios energijos“ skatinimo būdai

Data

2009 09 08

Įvertinimas
0
Vyriausybė dega žalią šviesą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, skatinimui ir rėmimui. Per keletą savaičių Energetikos ministerija turi galutinai parengti veiksmų programą, kuri bus tvirtinama Vyriausybės nutarimu ir pradėta įgyvendinti nedelsiant. Energetikos ministerija šia programa kelia ambicingus tikslus. Vienas jų - 5-7 didžiuosiuose Lietuvos miestuose pastatyti rūšiuotų šiukšlių deginimo gamyklas, taip pat svarstoma galimybė energiją gaminti iš nuotekų. Tokioms gamykloms statyti bus skelbiami viešieji konkursai. Kiti tikslai - padvigubinti mažosiose hidroelektrinėse pagaminamos elektros kiekį, nes tai yra pigiausias ir efektyviausias energijos šaltinis. Tarp prioritetų – biomasės gamyba ir naudojimas energijai gaminti. Pastaroji sritis turi daug galimybių, nes kol kas nebuvo sukurta tokio kuro tiekimo grandinė. Energijai gaminti galima naudoti ne tik specialiai tam tikslui auginamus karklus, bet ir šiaudų granules, biomasę, gautą išvalius miškus ar pagamintą iš medžio apdirbimo pramonės atliekų. Vėjo energetika – ši sritis dabar ypač domina verslą. Vienas valstybės tikslų – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinė pastatyti dar vieną galios agregatą, kuris būtų skirtas vėjo energijos balansavimui. Taip pat planuojama parengti sąlygas statyti vėjo jėgainių parką Baltijos jūroje. Šis vėjo jėgainių parkas galės būti prijungtas prie jūros dugnu nutiesto elektros kabelio „NordBalt“, sujungsiančio Baltijos šalis ir Švediją. Viena svarbiausių atsinaujinančios energijos gamybos skatinimo priemonių – specialaus rėmimo fondo sukūrimas. Fondas lėšas kauptų apmokestinus iškastinio kuro (dujų, naftos produktų) naudojimą ir remtų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei plėtrą. Be to, planuojama remti vartotojus, kurie savo reikmėms įsirengs geoterminę šildymo sistemą ar naudos saulės energiją. „Mes turime judėti į priekį sparčiais žingsniais, nes Europa įsipareigojo iki 2020 metų energijos balanse turėti 23 proc. energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių. Be to, būtina nustatyti užduotis ir susidėlioti prioritetus, kaip ir kokiais tempais vystysime „žaliąją energetiką“, - teigė energetikos ministras Arvydas Sekmokas. Vyriausybė energetikos srityje jau yra priėmusi nutarimus dėl apsirūpinimo elektros energija nuo 2010-ųjų sausio 1 d., taip pat dėl naujos atominės elektrinės statybų gairių.