A.Spruogis: ES ir Energetikos chartija turi stiprinti bendradarbiavimą ieškodamos abipusiai naudingų sprendimų

Data

2013 12 09

Įvertinimas
0
A.Spruogis: ES ir Energetikos chartija turi stiprinti bendradarbiavimą ieškodamos abipusiai naudingų sprendimų
A.Spruogis: ES ir Energetikos chartija turi stiprinti bendradarbiavimą ieškodamos abipusiai naudingų sprendimų
Gruodžio 5-6 d. Energetikos viceministras Aleksandras Spruogis dalyvavo 24-toje Energetikos chartijos konferencijoje. Konferencijos tikslas – pristatyti Energetikos chartijos veiklos rezultatus investicijų skatinimo ir apsaugos srityje.

„Lietuvai, kaip ir kitoms Europos Sąjungos šalims, investicijų skatinimas ir apsauga yra strateginis uždavinys. Siekiama vystyti verslo sąlygas modernizuojant energetikos vidaus rinką, stiprinant bendradarbiavimą tarp privačių vidaus ir užsienio investuotojų ir kuriant stabilų bei skaidrų investicijų klimatą. Per 15 veiklos metų Energetikos chartija pasiekė puikių rezultatų kurdama priemones šiems tikslams pasiekti“, - sveikinimo kalboje pabrėžė viceministras A. Spruogis.

Viceministras akcentavo, kad tiesioginės užsienio investicijos technologijų plėtrai ir praktinės patirties kaupimui Europos Sąjungoje yra ypač svarbios. Užsienio investicijos skatina įmonių plėtrą, stiprina darbo jėgos įgūdžius ir taip prisideda prie bendro ES konkurencingumo didinimo.

A.Spruogis pabrėžė, kad svarbu visapusiškai išnaudoti Energetikos Chartijos potencialą. Anot jo, būtina ir toliau skatinti investicijas anglies dvideginio emisijos mažinimo priemonėms, plėtoti subsidijavimo mechanizmus, mažinti teisinę ir politinę investicijų riziką.

Kalbėdamas apie strateginius ES tikslus, A. Spruogis pažymėjo, kad svarbu kurti visapusišką ir ilgalaikę partnerystę tarp privačių vidaus ir užsienio investuotojų, kaip ir tarp išsivysčiusių ir besivystančios ekonomikos šalių. ES ir Energetikos chartija turi stiprinti pajėgas ieškodamos abipusiai naudingų sprendimų – skatinant ir apsaugant investicijas, remti tvarios ekonomikos augimą.