>
2024-02-29

2023 m. „KN Energies“ ženkliai gerino veiklos rezultatus

Paslaugų diversifikavimas ir investicijos į lankstumo didinimą bei efektyvumą skystųjų energijos produktų terminalų segmente, aukštas valdomos SGD infrastruktūros panaudojimo lygis Lietuvoje bei proveržis tarptautiniuose SGD projektuose lėmė stiprius 2023 m. AB „KN Energies“ (KN) finansinius rezultatus.

Neaudituotais duomenimis 2023 m. „KN Energies“ (KN) įmonių grupė gavo 83,5 mln. eurų pajamų arba 7,3 proc. daugiau pajamų nei atitinkamai prieš metus. Grupės grynasis pelnas 2023 m. buvo 13,2 mln. eurų, kai prieš metus fiksuotas 5,9 mln. eurų nuostolis.  

„Praėjusių metų rezultatai atspindi mūsų ilgalaikį įdirbį transformuojant bendrovę – užtikrintą energetinių kaštų, veiklos emisijų kontrolę, diversifikuotą veiklos portfelį skystųjų energijos produktų terminaluose, sutelktą dėmesį į SGD verslo vystymą tarptautinėse rinkose. Priimti sprendimai ir nuolatinės pastangos didinti veiklos efektyvumą ir meistriškumą atsipirko ir leido dirbti pelningai“, - sako Darius Šilenskis, „KN Energies“ generalinis direktorius.  

2023 m. skystųjų energijos produktų segmente KN gebėjo išlaikyti veiklos apimtis panašiame lygmenyje kaip 2022 metais, kai tuo metu kitų konkuruojančių terminalų Baltijos šalyse krovos apimtys krito. Skaičiuojama, kad Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalo užimama krovos rinkos dalis regione pernai augo iki 43 procentų. 

Praėjusiais metais Klaipėdos ir Subačiaus skystųjų energijos produktų terminaluose perkrauta 4.1 mln. tonų skystųjų energijos produktų, t. y. 3,5 proc. mažiau nei 2022 m. Nepaisant šiek tiek mažesnės krovos šio segmento grynasis pelnas buvo 1,2 mln. eurų didesnis nei 2022 m. dėl išaugusių pajamų, susijusių su produktų saugojimo paslaugomis. 

2023 m. ženkliai augo skystųjų energijos produktų talpyklų, skirtų dyzelino ir biodegalų krovai ir sandėliavimui, nuomos paklausa. Pajamos iš šiems produktams dedikuotų talpyklų nuomos, lyginant su 2022 m. rezultatu, pernai didėjo beveik trečdaliu. Taip pat intensyvėjo biodegalų krovos apimtys, kurios buvo 21 proc. didesnės nei 2022 m., tam daugiausiai įtakos turėjo augantys etanolio krovos kiekiai. 18 proc. augo bitumo krova, o skystųjų energijos produktų krova į autocisternas didėjo 7 proc.  

Pernai sėkmingai tęsta ir Ukrainos poreikiams skirto dyzelino krova ir saugojimas, efektyviai įdarbinant išsinuomotą Marijampolės terminalo infrastruktūrą. 


Komercinių SGD veiklų segmente KN įmonių grupės pardavimo pajamos 2023 m. sudarė 6,9 mln. eurų ir buvo 27,4%  didesnės nei 2022 m. Šio segmento veiklos rezultatui pernai įtakos turėjo pasaulinėse rinkose išaugusi konsultacijų vystant SGD terminalų projektus paklausa bei sėkmingai papildytas tarptautinių SGD projektų portfelis.  

Pernai KN padėjo klientams Italijoje įgyvendinant plyno lauko Pjombino SGD terminalo projektą, teikdami pagalbą laivo-saugyklos įrengimo, paleidimo, eksploatacijos pradžios ir įrangos bandymų klausimais. 

Prie proveržio šio segmento veikloje ženkliai prisidėjo ir sėkmingai sudarytos bei įgyvendinamos komercinio operatoriaus paslaugų sutartys Vokietijoje. Šiuo metu KN teikia komercinio eksploatavimo paslaugas keturiems Vokietijos plaukiojantiems SGD terminalams. 

Klaipėdos SGD terminalas praėjusiais metais ir toliau išlaikė aukštą užimtumo lygį, lyginant su kitais tokio tipo terminalais Europoje. 2023 m. vidutinis Klaipėdos SGD terminalo panaudojimas buvo 71,4% (prieš metus – 72%), kai tuo metu vidutinis Europos SGD terminalų panaudojimas siekė 59%.

Per 2023 m. Klaipėdos SGD terminale išdujintas ir perkrautas rekordinis kiekis gamtinių dujų 34 TWh (2022 m. – 32,4 TWh). 2022 m. įtvirtinus kaštais grįstą SGD terminalo kainodarą ir paskirsčius pajėgumus ilgajam laikotarpiui, apie pusę pajamų Klaipėdos SGD terminalas  surenka iš klientų užsienyje, kas jau antrus metus iš eilės lemia, jog SGD saugumo dedamojoje KN dalis lygi 0. 

Pernai parengta ir patvirtinta bendrovės ilgalaikė strategija, kuri leidžia tikėtis optimistinių veiklos perspektyvų ir 2024 metais.  


    
Daugiau informacijos: [email protected]